21/05/2019

Tập huấn về an toàn giao thông cho học sinh dô HOND tổ chức

Tác giả: THCS LIÊM CHUNG

14/05/2019

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam

Tác giả: THCS LIÊM CHUNG

19/04/2019

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI

Tác giả: THCS LIÊM CHUNG

18/04/2019

Công khai quyết toán

Tác giả: THCS LIÊM CHUNG

18/04/2019

Biểu mẫu công khai

Tác giả: THCS LIÊM CHUNG

16/04/2019

Lễ kết nạp đoàn viên mới của học sinh khối 9 trường THCS Liêm Chung

Tác giả: THCS LIÊM CHUNG

03/04/2019

huyến tham quan trải nghiệm Bạch Đằng Giang- Hòn Dấu của học sinh trường THCS Liêm Chung

Tác giả: THCS LIÊM CHUNG

22/03/2019

bài viết về tấm gương điển hình tiên tiến

Tác giả: THCS LIÊM CHUNG

18/03/2019

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Tác giả: THCS LIÊM CHUNG

25/02/2019

Tin về hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi

Tác giả: THCS LIÊM CHUNG

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

quyết định công khai

quyết định công khai

Biểu mẫu TT 09 2015-2016

Biểu mẫu TT 09 2015-2016

Biểu mẫu TT 09 2016-2017

Biểu mẫu TT 09 2016-2017

Biểu mẫu TT 09 2014-2015

Biểu mẫu TT 09 2014-2015
Xem thêm...