tin tức-sự kiện

Biểu mẫu công khai

Biểu mẫu công khai

Biểu mẫu 10

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS LIÊM CHUNG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học: 2017 - 2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

 315

 91

 86

 69

69 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

290

(92,06%) 

 84

(92,31%) 

 81

(94,19%)

 60

(86,96%)

65

(94,2%) 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

22

(6,98%)

 7

(7,69%)

 5

(5,81%)

 6

(8,70%)

 4

(5,8%)

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

3

(0,95%) 

 0

 0

3

(4,35%) 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

 0

 0

II

Số học sinh chia theo học lực

315 

 91

86 

69 

69 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 61

(19,37)

15

(16,48%) 

 8

(9,30%)

17

(24,64%) 

 21

(30,43%)

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 143

(54,4%)

44

(48,35%) 

41

(47,67%) 

24

(34,78%) 

 34

(49,28%)

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

104

(33,02%) 

31

(34,07 )

34

(39,53) 

25

(36,23%) 

 14

(20,29%)

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

7

(2,22%) 

 1

(1,10%)

 3

(3,49%)

 3

(4,35%)

0

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

 0

 0

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

315 

 91

86 

69 

69 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

308

(97,78%) 

90 

(81,9)

83

(71,38%)

66 

(45,54%)

69 

(100%)

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 61

(19,37)

15

(16,48%) 

 8

(9,30%)

17

(24,64%) 

 21

(30,43%)

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

 143

(54,4%)

44

(48,35%) 

41

(47,67%) 

24

(34,78%) 

 34

(49,28%)

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

7

(2,22%) 

 1

(1,10%)

 3

(3,49%)

 3

(4,35%)

 0

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

2

(6,3%) 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

 0

 0

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

 8

 0

 3

1

 4

1

Cấp huyện

 8

 0

 1

2

Cấp tỉnh/thành phố

 0

 

 

 

 

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 0

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 69

 

 

 

 69

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

69 

 

 

 

 69

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 21

(30,43%)

 

 

 

21

(14,49%) 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

34 

(49,28%)

 

 

 

34 

(49,28%)

3

Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

 14

(20,29%)

 

 

 

 14

(20,29%)

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh nam/số học sinh nữ

 163

52 

44 

28 

39 

IX

Số học sinh dân tộc thiểu số

 0

 

 

 

 

 

 

                                               

….., ngày ….. tháng 8 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Hoàng Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 11

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS LIÊM CHUNG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017 - 2018

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

8

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

14

-

1

Phòng học kiên cố

 8

-

2

Phòng học bán kiên cố

-

3

Phòng học tạm

 0

-

4

Phòng học nhờ

 0

-

5

Số phòng học bộ môn

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

 2

-

7

Bình quân lớp/phòng học

 

-

8

Bình quân học sinh/lớp

 39,37

-

III

Số điểm trường

 0

-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)

 10.039

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

 500

 

VI

Tổng diện tích các phòng

996 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

 480

 

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

456 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

 60

 

4

Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 0

 

5

Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2)

 60

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 4 bộ

Số bộ/lớp

1

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định

4

4

1.1

Khối lớp 6

1

1

1.2

Khối lớp 7

1

1

1.3

Khối lớp 8

1

1

2

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định

 

 

2.1

Khối lớp …

 

 

2.2

Khối lớp...

 

 

2.3

Khối lớp...

 

 

3

Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị)

 

 

4

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập

(Đơn vị tính: bộ)

 19

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị dùng chung khác

 8

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 1

 

2

Cát xét

 2

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

 4

 

5

Thiết bị khác...

 

 

6

…..

 

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 8

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

 1

 

2

Cát xét

 2

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

 1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

4

 

5

Thiết bị khác...

 

 

..

……………

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 x

 

 x

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

X

 

 

 

….., ngày ….. tháng 8 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Hoàng Thị Thu Hà

 

                                                              Biểu mẫu 12

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS LIÊM CHUNG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017 - 2018

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

21 

 

 

21 

 

 

 

 

11 

 5

 16

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

 4

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hóa

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày ….. tháng 8 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Hoàng Thị Thu Hà

 

 

Tác giả: Lại Thị Tố Nga

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường