Bạn cần biết

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017
Hồ sơ trường THCS Liêm Phong đầu năm học 2015 - 2016


http://www.mediafire.com/file/5mbtdmk4b7565bw/3.+Bieu_C2_THCS+Li%C3%AAm+Phong+chuan.xls
Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...