Tin tức/(Trường THCS Liêm Sơn )/TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI/
Thi Giáo viên giỏi cấp huyện

                                                                      Tiết: 112        

CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ

 I. Mục tiêu bài học:

- Học sinh nắm được đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ là và cách phân loại câu.

- Rèn luyện kĩ năng xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu trần thuật đơn có từ là. Biết sử dụng và phân biệt loại câu này trong khi nói và viết.

- Có ý thức sử dụng đúng kiểu câu theo mục đích nói.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Soạn bài + Bảng phụ chép ví dụ.

2. Học sinh: Học bài cũ + Soạn bài mới.

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến
http://hanam.edu.vn/data/9268020914688219948/tintuc/files/04.2015/GA Cau tran thuat don co tu la. sua.doc
Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...