Tin tức/(Trường THCS Liêm Sơn )/HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG/KẾ HOẠCH THÁNG/
KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018

Kế hoạch tháng 9/2018

Tác giả: HT
http://hanam.edu.vn/data/9268020914688219948/tintuc/files/10.2018/61_Thg 9.doc
Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...