Tin tức/(Trường THCS Thanh Lưu)/LỊCH TUẦN/
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31 - Kỳ II

LỊCH CÔNG  TÁC TUẦN THỨ 31   - Kỳ II

Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 08/04/2017

Giáo viên trực:  Đ/c Kim Anh   Lớp trực tuần: 9B

Thứ, ngày, tháng

Nội dung công việc

Sáng

Chiều

Thứ 2
(03/04/2017)

  - Chào cờ

  - Lên lớp theo TKB

  - 7h30: Đ/c Nhung họp TPT tại Liêm Thuận

  - 13h30: Dạy thêm K6,7,8,9

  - 16h00: Họp Chi bộ

Thứ 3
(04/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 4
(05/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - 7h30: Đ/c Xuyến: Họp Hiệu trưởng tại Thanh Hương

  -  13h30: Dạy nghề khối 8

Thứ 5
(06/04/2017)

  Giỗ tổ Hùng Vương (10/03/ Âm lịch). CB, GV và HS nghỉ

Thứ 6
(07/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - Dạy thêm K6,7,8,9

Thứ 7
(04/04/2017)

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban tuần, ký giáo án

  - Bồi dưỡng HSG K6,7,8,9

 

 

Thanh Lưu, Ngày 03 tháng  04 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lê Thị Xuyến

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh
Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...