Tin tức/(Trường THCS Liêm Thuận)/HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ ĐẢNG/Nghị quyết chi bộ/
Nghị quyết chi bộ tháng 04/ năm 2018

 

 

ĐẢNG BỘ XÃ LIÊM THUẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LIÊM THUẬN

 

 

Số: 04/ NQCB-THCSLT

 Liêm Thuận, ngày 3 tháng 04 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT  

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG  04 NĂM 2018

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 03/2018

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Đội ngũ CB,GV,NV tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt  công tác tuyên truyền đội ngũ hiểu biết ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ Nữ ( 8/3), Ngày quốc tế hạnh phúc ( 20/3) và Ngày thành lập Đoàn (26/3);

2. Công tác chính quyền:

- Nền nếp dạy và học có chuyển biến tích cực.

- Thực tốt công tác dạy nghề điện cho học sinh lớp 9.

            - Thực hiện tốt việc thao giảng cấp huyện môn Lịch sử.

- Hoàn thành công tác xét công nhận danh hiệu GVDG vòng trường 

-  Kiểm tra quy chế chuyên môn, hồ sơ TN.THCS  khối 9.

-  Kiểm soát được tình hình học sinh bỏ học.

- Hoàn thành nội dung thi KHKT cấp quốc gia, đạt giải triển vọng.

3. Hoạt động đoàn thể:

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ Nữ, Ngày quốc tế hạnh phúc.

- Tổ chức hoạt động văn nghệ kỷ niệm chào mừng 87 năm ngày Thành lập Đoàn 26/3/1931- 26/3/2018.

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng ( Đồng chí: Nguyễn Thị Hương).

- Tiếp tục giúp đỡ để quần chúng Phạm Thị Hợi đủ điều kiện làm hồ sơ kết nạp đảng

- Kiểm tra việc thực hiện khắc phục những tồn tại sau việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết TW 4 đối với đảng viên trong chi bộ.

- Giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Việc thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của đảng viên theo nội dung đã đăng ký đối với đảng viên Lại Thị Hương.

* Đánh giá chung:

- Những mặt làm được:     

+ CB,GV,NV tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

+ Đảng viên thực hiện đúng nhiệm vụ phân công; tham gia tích cực trong công tác vận động học sinh bỏ học trở lại trường.

+ Tổ chức thành công hoạt động tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong tháng.

+ Thực tốt công tác dạy nghề điện dân dụng và tin học cho học sinh lớp 8.

+  Kiểm soát được tình hình học sinh bỏ học.

+ Các bộ phận đoàn thể hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Hạn chế:  

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG  04 NĂM 2018

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Tuyên truyền trong đội ngũ CB,GV,NV hiểu biết ý nghĩa  kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam ( 30/4/1975 – 30/4/2018); Ngày Quốc tế lao động 1/5.

- Hoàn thành bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

2. Công tác chính quyền:

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học.

            - Tập trung các hoạt động ôn tập chuẩn bị công tác kiểm tra đánh giá cuối kỳ và sơ tổng kết năm học.

- Hoàn thành công tác đánh giá công chức, viên chức, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

-  Hoàn thành công tác thu học phí.

3. Hoạt động đoàn thể:.

- Tổ chức hái hoa học tập cho học sinh khối 8,9

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát tình hình học sinh bỏ học.

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng.

5. Công tác kiểm tra giám sát:

- Kiểm tra việc thực hiện khắc phục những tồn tại sau việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết TW 4 đối với đảng viên Đỗ Kiều Hưng, Mai Văn Vũ

6. Sinh hoạt chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, tinh thần trách nhiệm nhà giáo.

Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ tháng 04 năm 2018 được thông qua trong cuộc họp chi bộ ngày 3 tháng 04 năm 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc  cần báo cáo chi ủy chi chi bộ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện./.                                                                         

TM.CHI ỦY CHI BỘ

   BÍ THƯ

* Nơi nhận:

- Đảng ủy ( để báo cáo);

- Đảng viên ( để thực hiện);

- Lưu CB.                                                                                                                               Vũ Văn Chung

 

Tác giả: thcsliemthuan
Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...