Tin tức/(Trường THCS Liêm Phong)/Tin hoạt động nhà trường/
Đại hội công đoàn trường THCS Liêm Phong

Ngày 23/9/2017 Công đoàn trường THCS Liêm Phong tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kì 2017-2022. Đại hội diễn ra trang trọng. Tại đại hội đã bầu được ban chấp hành nhiệm kì 2017-2022 gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hữu Chi. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền được bầu làm chủ tịch công đoàn .

Tác giả: ADMIN

Xem thêm

Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...