Tin tức/(Trường THCS Liêm Phong)/Tin hoạt động nhà trường/
Học sinh tham gia cuộc thi OTE cấp huyện năm học 2015 - 2016

(THCS Liêm Phong) Căn cứ Quyết định số 4231/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 4786/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016.

Học sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh - Lớp 9B trường THCS Liêm Phong tham gia cuộc thi Olympic tài năng cấp huyện Thanh Liêm ngày 28 tháng 1 năm 2016.

Tác giả: THCS Liêm Phong

Xem thêm

Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...