Tin tức/(Trường THCS Liêm Phong)/Thi đua - Khen thưởng/
Lịch công tác tuần 17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Thời gian

Nội Dung công việc

Thứ 2

12/12

 

 

Sáng

7h15 Chào cờ- NX-Phổ biến công tác tuần

Lên lớp- Nộp BB PC, BB, KQ thi IOE về PGD

Chiều

14h Dạy thêm, Học thêm từ K6-K9

 

Thứ 3

13/12

 

 

Sáng

7h Lên lớp

 

Chiều

14h Dạy thêm, Học thêm từ K6-K9

 

Thứ 4

14/12

 

Sáng

7h Lên lớp- Nộp bài , Nộp hoá chất tiêu hủy, Nhận hoá chất mới

Tập huấn quản lý ePMIS tại THCS Th Nghị A

Chiều

14h Dạy thêm, Học thêm từ K6-K9

Thứ 5

15/12

 

Sáng

7h Lên lớp

 

Chiều

14h Dạy thêm, Học thêm từ K6-K9

Giao lưu OTE cấp cụm tại THCS Thanh Hà

 

Thứ 6

16/12

 

Sáng

7h Lên lớp

Thi cầu lông cụm tại THCS L Thuận

Chiều

14h Dạy thêm, Học thêm từ K6-K9

Thứ 7

17/12

 

Sáng

7h Lên lớp

Sau T2 Giao ban, Ký, Duyệt giáo án, LBG…

Chiều

14h Dạy thêm, Học thêm từ K6-K9

CN

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thắng

Xem thêm

Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...