Tin tức/(Trường THCS Liêm Phong)/Tin hoạt động nhà trường/
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

TRƯỜNG THCS LIÊM PHONG GIAI ĐOẠN 2010- 2015

VÀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2015- 2020

     

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trường THCS Liêm Phong được thành lập từ năm 1967. Qua 43 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn phát triển và góp phần đáng kể vào việc nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực quan trọng cho quê hương và đất nước. Trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước, trong xu thế hội nhập và phát triển, nguồn lực con người càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Để đảm bảo được yêu cầu đó, giáo dục có vai trò và nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc đào tạo những thế hệ học sinh có kiến thức, trình độ và kĩ năng sống, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy giáo dục phải xây dựng chiến lược phát triển đúng hướng, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội. Trường THCS Liêm Phong đề xuất kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn: 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 là thể hiện trách nhiệm với sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, với các bậc cha mẹ học sinh và với các em học sinh trước yêu cầu phát triển của đất nước nói chung và của địa phương xã Liêm Phong nói riêng.

Kế hoạch chiến lược phát triển trường THCS Liêm Phong giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược, các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường đáp ứng với yêu cầu đổi mới và hội nhập.

PHẦN II: NHỮNG CƠ SỞ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

- Căn cứ kế hoạch phát triển của Phòng Giáo dục - Đào tạo Thanh Liêm giai đoạn 2010 - 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ các năm học.

- Căn cứ đặc điểm tình hình của nhà trường, địa phương xã Liêm Phong.

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2006-2010

 

          I. Những nguyên nhân của thành tựu.

1.1  Những thành tựu:

1.1.1. Công tác phát triển phổ cập và duy trì sĩ số

- Trong giai đoạn 2006- 2010 tỷ lệ phát triển phổ cập giáo dục đạt 93,14% ( năm học 2006 – 2007) đến 96,46% (năm học 2019 – 2010). Về duy trì sĩ số trong nhà trường đạt từ 99,7% đến 100%. Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập Giáo dục THCS. Các lớp BTVH được duy trì và đạt hiệu quả giáo dục, góp phần nâng cao tỷ lệ TN THCS hàng năm. Trong những năm qua, nhà trường đã và đang tích cực đẩy mạnh việc điều tra phổ cập giáo dục bậc Trung học và có những kết quả khả quan.

1.1.2. Chất lượng giáo dục toàn diện:

- Chất lượng giáo dục trí dục của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó chất lượng giáo dục đại trà tăng lên. Tỷ lệ xếp loại học lực Giỏi tăng từ 4,8% (năm học 2006 - 2007) lên 8,6 % (năm học 2009 - 2010); học sinh Khá tăng từ 41,4 % ( năm học 2006 - 2007) lên 42,3% ( năm học 2009 - 2010) góp phần giảm tỷ lệ học sinh yếu kém.

- Tỷ lệ học sinh TN THCS đạt 98,9% năm học 2006 – 2007 đến tốt nghiệp 100% năm học 2009 – 2010.

- Chất lượng giáo dục học sinh giỏi luôn được nhà trường coi trọng: Năm học 2006 – 2007 đến năm học 2009 – 2010 học sinh giỏi khối 6; 7; 8 xếp từ thứ 7 lên thứ 5. Học sinh giỏi khối 9 xếp từ thứ 15 lên thứ 5

Chất lượng thi vào lớp 10 – THPT năm học 2006 - 2007 là 82%. Đến năm học 2009 – 2010 tỉ lệ vào lớp 10 – THPT là 90,65%. Năm học 2009 – 2010 có 1 em học sinh đỗ chuyên Toán – Tin trường chuyên Biên Hoà.

Trong những năm qua, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Liêm Phong đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển, giữ vững danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. Chi bộ luôn được công nhận là “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả, luôn tạo được niềm tin của công đoàn ngành Giáo dục huyện Thanh Liêm và nhiều năm liền được công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh tiêu biểu”. Chi đoàn Thanh niên luôn gương mẫu, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường và có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của đoàn xã Liêm Phong và liên tục được công nhận là “Chi đoàn vững mạnh xuất sắc”. Đội Thiếu niên có nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực, có tác dụng giáo dục học sinh, được công nhận là “Liên đội vững mạnh xuất sắc”. Các tổ chuyên môn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động thường xuyên, tích cực phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh và vận động CMHS cùng chung tay với nhà trường và địa phương cải tạo cảnh quan môi trường giáo dục.

Nhờ sự chỉ đạo của Chi bộ, các tổ chức trong nhà trường đều thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, có sự phối kết hợp chặt chẽ, góp phần nâng  cao chất lượng giáo dục toàn diện, vì vậy nhà trường luôn đạt danh hiệu tập thể LĐXS. Từ năm học 2006 – 2007 đến năm 2009 – 2010 là 4 năm. Năm học 2006 - 2007 trường đã được công nhận“Trường đạt chuẩn quốc gia”. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn 100%; trong đó đạt trên chuẩn là 52.6%. Nhiều đồng chí giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng, có phương pháp giảng dạy tốt, tâm huyết với nghề nghiệp, quan tâm, có trách nhiệm, hết lòng vì học sinh. Nhiều cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt các danh hiệu LĐTT, CSTĐ cấp cơ sở, GVG cấp huyện, GVG cấp Tỉnh, góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh có kiến thức, đạo đức và kĩ năng sống.

     Nhà trường đã giành được những phần thưởng và danh hiệu cao quý:

- Năm học 2006 – 2007 nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT

- Năm học 2007 – 2008 nhận Bằng khen của Thủ Tưởng Chính Phủ.

- Năm học 2008 – 2009 nhận giấy khen của Giám đốc sở GD-ĐT

- Năm học 2009 – 2010 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

- Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia từ tháng 11 năm 2006

-  7 năm đạt danh hiệu Tập thể LĐXS.

1.2.  Nguyên nhân của thành tựu:

- Nhà trường luôn được đón nhận sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của lãnh đạo UBND huyện , lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thanh Liêm, của Đảng, chính quyền và nhân dân xã Liêm Phong.

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của chi bộ Đảng nhà trường, sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và của Ban đại diện hội CMHS.

- Tập thể Sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, có ý thức vượt khó, vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đội ngũ giáo viên luôn yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp “trồng người” của địa phương.

- Nhân dân xã Liêm Phong có truyền thống hiếu học, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Phụ huynh học sinh có niềm tin ở đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường.

- Nhiều em học sinh chăm ngoan, có ý thức rèn luyện, phấn đấu.

- Nhà trường luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của từng năm học.

- Phân công lao động đúng người, đúng việc, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và năng lực của mỗi cán bộ, giáo viên.

- Sự phối kết hợp tích cực của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

 

           II.  Những bất cập, yếu kém, nguyên nhân của bất cập và yếu kém:

1.1. Những bất cập, yếu kém:

a. Đội ngũ giáo viên trẻ có kiến thức nhưng phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều. Một số giáo viên nhiều tuổi có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy nhưng sức khỏe yếu, điều kiện để tiếp cận với công nghệ thông tin và phương tiện dạy học hiện đại còn gặp nhiều khó khăn nên phần nào ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng dạy học.

b. Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề nghiệp, chưa thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

c. Chất lượng đại trà chưa đồng đều giữa các môn, các khối lớp.

d. Một bộ phận nhỏ học sinh còn mải chơi, chưa thực sự chịu khó học tập, rèn luyện, chưa có ý thức phấn đấu. Một số phụ huynh học sinh do điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên chưa tạo điều kiện việc học tập của con mình.

1.2. Nguyên nhân của những bất cập, yếu kém:

 

-  Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của một bộ phận nhỏ giáo viên với công việc chưa cao.

- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho con em mình học tập, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò ý nghĩa to lớn của việc trang bị kiến thức cho con em mình . Môi trường giáo dục ở một số gia đình học sinh chưa tốt, làm ảnh hưởng tới quá trình học tập cũng như ý thức phấn đấu của các em.

- Phương pháp học tập của một số học sinh chưa tốt, chưa có ý thức tự học.

1.3. Thời cơ.

- Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đầu tư cho sự phát triển của giáo dục.

- Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thanh Liêm quan tâm, tạo điều kiện cho nhà trường hoạt động và ổn định ngay từ đầu các năm học.

- Đảng bộ, chính quyền xã Liêm Phongluôn quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất tối thiểu giúp nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng toàn diện.

- Nhiều đồng chí giáo viên trẻ năng động, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức phấn đấu, tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

- Công nghệ thông tin phát triển nhanh, tạo điều kiện giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học được thuận lợi hơn.

- Các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh luôn tin tưởng ở chất lượng giáo dục và đội ngũ giáo viên của nhà trường.

- Yêu cầu về việc nâng cao chất lượng giáo dục của xã hội ngày càng cao.

1.4. Thách thức.

- Cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học cần được trang bị và bổ sung thêm.

- Yêu cầu về việc nâng cao chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh, của học sinh và xã hội trong thời kỳ đổi mới ngày càng cao.

- Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của gia đình đối với việc học tập, rèn luyện của học sinh chưa cao. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, một số gia đình học sinh chưa thật sự quan tâm và tạo điều kiện cho con em mình học tập. Việc định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh sau tốt nghiệp THCS của cha mẹ học sinh chưa tốt.

- Việc xác định thái độ, mục đích động cơ học tập đúng đắn, khả năng tự học của học sinh chưa cao, kĩ năng sống của các em còn hạn chế.

- Khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy của giáo viên còn hạn chế nhất là đối với những đồng chí giáo viên cao tuổi.

1.5.  Xác định các vấn đề ưu tiên:

- Nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, đặc biệt là việc nâng cao trình độ lí luận trính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm khơi dậy ở mỗi học sinh ý thức tự học, tự nghiên cứu, chú ý rèn kỹ năng và phương pháp học tập cho học sinh.

-  Nâng cao chất lượng đại trà.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý, nâng cao hiệu quả phòng học bộ môn.

- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng học bộ môn.

 

PHẦN IV: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

VÀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2015- 2020

I. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC.

  Sứ mệnh:

  Xây dựng môi trường học tập thân thiện, kỷ cương nề nếp nhà trường được giữ vững. Chú ý nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng việc nâng cao chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi và chất lượng đại trà. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giúp học sinh nhận thức giá trị của bản thân cũng như xác định rõ thái độ, động cơ học tập đúng đắn.

 Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

- Tình đoàn kết

- Tinh thần trách nhiệm

- Nề nếp kỷ cương

- Tính trung thực

- Lòng nhân ái

- Sự hợp tác

- Tính sáng tạo

- Khát vọng vươn lên

Tầm nhìn:

Giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia”, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao, được các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh tin tưởng, lựa chọn là nơi để học tập, rèn luyện. Nhà trường là nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới sự hoàn thiện.

II. MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC:

     1. Các mục tiêu tổng quát:

   1.1  Mục tiêu ngắn hạn: ( Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục)

 Đến năm 2015, trường THCS Liêm Phong đạt chuẩn chất lượng giáo dục và được coi là trường THCS có đội ngũ cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm, năng động, tâm huyết, có tầm nhìn, có bản lĩnh đổi mới và quyết tâm vươn lên.

   1.2. Mục tiêu trung hạn: (Phát triển thương hiệu)

 Duy trì, giữ vững và phát huy các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia, phấn đấu là trường THCS có chất lượng đào tạo cao của huyện Thanh Liêm.

   1.3. Mục tiêu dài hạn: (Khẳng định thương hiệu)

- Đến năm 2020, trường THCS Liêm Phong được xếp hạng trong tốp các trường THCS có chất lượng đào tạo cao trong toàn huyện.

2. Các mục tiêu cụ thể:

   2.1. Đến năm 2015, trường THCS Liêm Phong phấn đấu hoàn thành mục tiêu ngắn hạn được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục với các chỉ tiêu quan trọng.

- Đạt 100% tiêu chuẩn tổ chức bộ máy nhà trường, công tác xã hội hóa giáo dục theo thông tư số 06/ 2010/ QĐ - BGD&ĐT.

- Có 66,9% giáo viên đạt giáo viên dạy Giỏi cấp Huyện trở lên. 100% giáo viên đạt từ loại Khá trở lên chuẩn nghề nghiệp, chuẩn giáo viên Trung học (trong đó: Xuất sắc: 46,5% ; Khá: 53,5% ; Trung bình: 0%).

XEM BẢN ĐỦ Ở LINK ĐÍNH KÈM

Tác giả: THCS Liêm Phong

Xem thêm

Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...