Tin tức/(Trường THCS Liêm Phong)/Tin hoạt động nhà trường/
Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Cụm trường THCS Liêm Thuận

Năm học 2017 – 2018

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT Thanh Liêm.

- Lãnh đạo các trường THCS Thanh Hà; THCS Thanh Bình và THCS Liêm Cần, THCS Liêm Phong, THCS Liêm Thuận.

Căn cứ hướng dẫn số 101/ PGD ĐT- GDTHCS ngày 18/9/2017  v/v chỉ đạo tiếp tục đổi mới SHCM năm học 2017 - 2018;

          Căn cứ tình hình thực tế các nhà trường của cụm trường THCS Liêm Thuận, Trường THCS Liêm Thuận xây dựng kế hoạch SHCM như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích

-  Nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường.

           - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn (SHCM) trong các trường, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh (HS).

- Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ khi dự giờ. Giúp giáo viên trong cụm có điều kiện cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn về nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, đánh giá học sinh và công tác quản lý các hoạt động giáo dục.

- Cán bộ quản lý, giáo viên trong một cụm trường cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn về nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, đánh giá học sinh và công tác quản lý các hoạt động giáo dục.

          2. Yêu cầu

- Việc sinh hoạt CM trong cụm trường được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi buổi SHCM cấp cụm sẽ tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và thực hiện trong thực tiễn tại mỗi nhà trường.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

          1. Thành phần:

          - Lãnh đạo + Chuyên viên phòng giáo dục đào tạo Thanh Liêm.

- Lãnh đạo và giáo viên tổ KHTN và tổ KHXH  các trường THCS Thanh Hà; THCS Thanh Bình và THCS Liêm Cần, THCS Liêm Phong, THCS Liêm Thuận.

          2. Thời gian: Từ 14h, ngày 22 tháng 3 năm 2018.

          3. Địa điểm: Trường THCS Liêm Cần

          4. Nội dung:

          a. Dự giờ: Từ 14h00 đến 14h45.

          Người dạy:

+ Đồng chí: Lê Văn Nhất - Giáo viên tổ KHTN- Trường THCS Liêm Phong.

Tổ

Tiêt

thứ

Môn

Lớp dạy

Bài dạy

Địa điểm dạy

Tổ

KHTN

1

Toán

9

Tiết 58: Luyện tập

(sau bài Hệ thức Vi-et và ứng dụng)

 

         

+ Đồng chí: Nguyễn Thị Huyền- Giáo viên tổ KHXH- Trường THCS Liêm Cần.

Tổ

Tiêt

thứ

Môn

Lớp dạy

Bài dạy

Địa điểm dạy

Tổ

KHXH

1

Văn

6

Tiết 105: Câu trần thuật đơn

 

 

b.Trao đổi,  rút kinh nghiệm theo môn:

          - Địa điểm:

          + Môn: Phòng học tại trường THCS Liêm Cần

          - Điều hành thảo luận

          + Đồng chí: Phạm Văn Phúc - Tổ trưởng tổ KHTN

          + Đồng chí Đinh Thị Dung - Tổ trưởng tổ KHXH

          - Ghi biên bản thảo luận:

          + Đồng chí: Phạm Thị Thuận – GV tổ KHTN

          + Đồng chí: Thạch Thị Ninh – GV tổ KHXH

           Trên đây là kế hoạch SHCM của cụm trường THCS Liêm Thuận. Trưởng cụm trân trọng báo cáo với PGD&ĐT Thanh Liêm và thông báo với các trường trong cụm.

Một số hình ảnh tiết 58 - Luyện tập - GV Lê Văn Nhất - Trường THCS Liêm Phong

Tác giả: Admin

Xem thêm

Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...