Tin tức/(Trường THCS Liêm Phong)/Văn nghệ - Giao lưu/
HS THCS Liêm Phong tham dự cuộc thi KHKT cấp huyện 2015

[ Tr­ường THCS Liêm Phong]​  Năm học 2015 - 2016- Học sinh trường THCS Liêm Phong tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho cấp THCS. Mang đến cuộc thi là sản phẩm "Cửa đóng mở tiện ích" của em học sinh Nguyễn Thị TÍnh và Nguyễn Trọng Quang - học sinh lớp 9B. Mặc dù chưa đạt giải nhưng cuộc thi cũng giúp các em học sinh và giáo viên hướng dẫn có cái nhìn mới mẻ về những sáng tạo phục vụ cho đời sống con người xuất phát từ thực tế.

1. Khuyến khích học sinh trung học cơ sở NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường trung học cơ sở.

3. Khuyến khích các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học cơ sở.

4. Tạo cơ hội để giáo viên tham gia và hướng dẫn học sinh NCKH; học sinh trung học cơ sở giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các nhà trường, các địa phương và hội nhập.

Link Youtube: 

 

Tác giả: Nguyễn Tiến

Xem thêm

Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...