• Đơn vị được thành lập năm 1967
  • Địa chỉ: Thôn Yên Thống - Xã Liêm Phong - Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam
  • Email: c2liemphong.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263884853
TT Thông tin
1
Họ tên: Lương Dũng Tiến
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c2liemphong.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 02263884853
2
Họ tên: Nguyễn Mạnh Thắng
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: manhthangtuan@gmail.com
Điện thoại: 02263884853
Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...