Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Mẫu viết SKKN 2018
Mẫu viết SKKN 2018 Chi tiết
2018-09-25
001 Cấp chứng chỉ tin học
001 Cấp chứng chỉ tin học Chi tiết
2018-07-06
96/pgd-thcs
Về việc hội thảo và tổ chức dạy học theo phương... Chi tiết
2017-09-12
Công văn 1696 - Tiêu chí đánh giá giờ dạy
Công văn 1696 - Tiêu chí đánh giá giờ dạy Chi tiết
2016-11-21
Công văn 17 về viết SKKN
Hướng dẫn việc viết, đánh giá, xét duyệt để công... Chi tiết
2016-02-26
Thông tư 35/2015/TT BGD ĐT
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Chi tiết
2015-12-31
CV 1237/SGD&§ĐT CNTT
Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2015-10-01
CV 1238 CTTT
CNTT năm học 2015 - 2016 Chi tiết
2015-10-01
Công văn 5555
Công văn 5555 - Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi... Chi tiết
2014-10-08
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Thông tư 58/2011/BGD
Số: 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 Chi tiết
2011-12-12
Phân phối chương trình THCS
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG CHÍNH THỨC CÁC MÔN THCS... Chi tiết
2011-09-01
8773/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra
Công văn 8773/BGDĐT-GDTrH - Hướng dẫn biên soạn đề... Chi tiết
2010-12-30
Múa: Gặp mẹ trong mơ [8B THCS Liêm Phong]
Múa: Hoa sen tháp Mười
Lễ đón nhận huân chương hạng 3
Múa: Hoa sen tháp mười
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biển mẫu công khai theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Hồ sơ trường đầu năm học 2016 - 2017

Chiến lược phát triển 2015 - 2020

Chiến lược phát triển 2015 - 2020.
Xem thêm...