HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Liệt kê theo:
Chọn ngày:
     
Tiếp thêm niềm đam mê đọc sách
SHCM theo nghien cuu bai hoc_To KHXH_CD 1_ Nam hoc 2018-2019
SHCM theo nghiên cú bài học môn Địa 9 - Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn
Lễ kỷ niêm ngày Nhà giáo VN 20-11 năm học 2017 - 2018 của Trường THCs Liêm Sơn.
Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học - Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn