Liệt kê theo:
Chọn ngày:
     

SHCM theo nghiên cú bài học môn Địa 9 - Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn
Lễ kỷ niêm ngày Nhà giáo VN 20-11 năm học 2017 - 2018 của Trường THCs Liêm Sơn.
Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học - Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn
Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018 của Trường THCS Liêm Sơn
Tọa đàm phương pháp học Tiếng Anh của học sinh Trường THCS Liêm Sơn với Giáo sư Nguyễn Quốc Hùng.