tin tức-sự kiện

Kế hoạch kiểm tra Hoạt động sư phạm của giáo viên

TRƯỜNG THCS LIÊM SƠN

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

.............*** .............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Liêm Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2018

LỊCH KIỂM TRA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

NĂM HỌC 2018 - 2019

- Căn cứ vào lịch kiểm tra nội bộ của nhà trường trong tháng 10/2018; kế hoạch hoạt động tổ Khoa học Xã hội năm học 2018 - 2019.

- Tổ Khoa học xã hội lên lịch kiểm tra việc thực hiện nhiện vụ của giáo viên như sau:

+ Số lượng giáo viên được kiểm tra gồm 2 đồng chí:

1. Đ/ c Lê Ngọc Giang - Chức vụ Tổ trưởng

2. Đ/c Hàn Thị Hà - Chức vụ giáo viên.

+ Thời gian kiểm tra từ ngày 20/10/2018 đến ngày 25/10/2018

+ Nội dung kiểm tra:

- Các loại kế hoạch, giáo án và các loại hồ sơ theo quy định.

- Dự 2 tiết dạy:

Họ và tên

Tiết

Lớp

Ngày dạy

Tên bài dạy

TBKT

Lê Ngọc Giang

3

8A

24/10/2018

Tiết 39: Nói quá

Nguyễn T H Yến

(Phó HT)

3

6A

24/10/2018

Tiết 10: Sống chan hoà với mọi người

Hàn Thi Hà

2

6C

22/10/2018

T39: Éch ngồi đáy giếng

Lê N Giang

(Tổ trưởng)

3

9B

23/10/2018

T10: Nước Mĩ

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra đ/c Lê Ngọc Giang:

1. Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban

2 . Đ/c Lại Thị Cúc - Tổ phó - Phó ban

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra đ/c Hàn Thị Hà:

1. Đ/c Lê Ngọc Giang - Tổ trưởng - Trưởng ban

2. Đ/c Lại Thị Cúc - Tổ phó - Phó ban

TỔ TRƯỞNG

Lê Ngọc Giang

Tác giả: Lê Ngọc Giang

Xem thêm

TOÁN 9: HÀM SỐ BẬC NHẤT
VĂN 9: MÙA XUÂN NHO NHỎ.
VĂN 9: ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC HỌC KÌ 1
VĂN 9: VIẾNG LĂNG BÁC
Tienganh9_CAU DIEU KIEN UNIT 7,9