tin tức-sự kiện

Lịch Hội giảng Đợt 1 Năm học 2018 - 2019

TRƯỜNG THCS LIÊM SƠN

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

.............*** .............

PHÂN CÔNG HỘI GIẢNG ĐỢT I TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

NĂM HỌC 2018 - 2019

NHÓM 1: NGỮ VĂN 6, 7

Stt

Giáo viên dạy

Ngày dạy

Tiết

Lớp

Tiết PPCT

Tên bài

Tại

Nhóm trưởng

01

Lại Thị Cúc

08/11/2018

01

6B

43

Cụm danh từ

9A

Lại Thị Cúc

02

Hàn Thị Hà

25/10/2018

01

6A

39

Văn bản: Ếch ngồi đáy giếng

9B

03

Bùi T T Thanh

25/10/2018

02

7B

39

Từ trái nghĩa

9B

04

Bùi T P Chi

08/11/2018

02

6A

53

Kể chuyện tưởng tượng

9A

NHÓM 2: NGỮ VĂN 8, 9

Stt

Giáo viên dạy

Ngày dạy

Tiết

Lớp

Tiết PPCT

Tên bài

Tại

Nhóm trưởng

01

Lê Ngọc Giang

25/10/2018

01

8A

39

Nói giảm, nói tránh

9B

Lại Thị Mơ

02

Lại Thị Mơ

25/10/2018

02

9A

46

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

9B

03

Phạm T N Quỳnh

08/11/2018

03

9B

51

Văn bản: Đoàn Thuyền đánh cá

9A

NHÓM 3: TIẾNG ANH

Stt

Giáo viên dạy

Ngày dạy

Tiết

Lớp

Tiết PPCT

Tên bài

Tại

Nhóm trưởng

01

Nguyễn Thị Minh

25/10/2018

01

8A

26

Unit 4: A cloer look 2

TA

Nguyễn T Minh

02

Trần Duy Thanh

25/10/2018

02

7A

28

Unit 4: A cloer look 2

TA

Liêm Sơn, ngày 22 tháng 10 năm 2018

TỔ TRƯỞNG

Lê Ngọc Giang

Tác giả: Lê Ngọc Giang

Xem thêm

TOÁN 9: HÀM SỐ BẬC NHẤT
VĂN 9: MÙA XUÂN NHO NHỎ.
VĂN 9: ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC HỌC KÌ 1
VĂN 9: VIẾNG LĂNG BÁC
Tienganh9_CAU DIEU KIEN UNIT 7,9