tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TUẦN 5 NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG THCS LIÊM SƠN

KẾ HOẠCH TUẦN 5 CHUYÊN MÔN

(Tuần 3 tháng 9/2018).

NĂM HỌC 2018 - 2019

Giáo viên trực: Lại Thị Mơ Lớp trực: 7A.

Từ ngày: 17/9/2018 đến ngày: 22/9/2018

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Trực

Lãnh đạo

Hai

17/9

- Chào cờ đầu tuần (7A kể chuyện Bác Hồ)

- Lên lớp.

- Họp tổ CM phân công lại chuyên môn

Đ/c Thu

Ba

18/9.

- Lên lớp.

- Bồi dưỡng HSG K6,7,8,9

Đ/c Yến

19/9

- Lên lớp

- Làm hồ sơ ghép lớp khối 8 (Đ/c Yến, TT CM, GVCN)

- BPC làm việc ( Thu, Yến, Công, Báu)

- Điều tra PC tại thôn(GV phụ trách thôn)

Đ/c Thu

Năm

20/9

- Lên lớp.

- Ký giáo án tuần 6.

- BPC làm việc ( Thu, Yến, Công, Báu)

- Điều tra PC tại thôn(GV phụ trách thôn)

Đ/c Yến

Sáu

21/9

- Lên lớp

- Hoàn thiện danh sách khối 8 (Đ/c Yến)

.

- BPC làm việc ( Thu, Yến, Công, Báu)

- Bồi dưỡng HSG K9

Đ/c Thu

Bảy

22/9

- Lên lớp

- Lớp 9 học bài HN tháng 9/2018

- Biên chế lớp 8A,B theo danh sách mới (GVCN mới)

Đ/c Yến

Tác giả: HT

Xem thêm

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học- Chuyên đề 2-Ngữ văn 7-Trường THCS Liêm Sơn_Năm học 2018 - 2019
Lễ kỷ niêm ngày Nhà giáo VN 20-11 năm học 2017 - 2018 của Trường THCs Liêm Sơn.
Tiếp thêm niềm đam mê đọc sách
SHCM theo nghien cuu bai hoc_To KHXH_CD 1_ Nam hoc 2018-2019
SHCM theo nghiên cú bài học môn Địa 9 - Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn