tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TUẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG THCS LIÊM SƠN

KẾ HOẠCH TUẦN 01 CHUYÊN MÔN

(Tuần 4 tháng 8/2018).

NĂM HỌC 2018 - 2019

Giáo viên trực: Phạm Thị Ngọc Quỳnh Lớp trực: 9B

Từ ngày: 20/8/2018 đến ngày: 25/8/2018

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Trực

Lãnh đạo

Hai

20/8

- Chào cờ đầu tuần, đầu năm học.

- Lên lớp (Thực hiện TKB tuần 1)

- Các thôn tiếp tục điều tra PC.

Đ/c Thu

Ba

21/8

- Tập huấn chuyên môn tại Thanh Hà ( cả ngày)

Đ/c Yến

22/8

- Lên lớp

- Sinh hoạt chuyên môn theo nội dung đã tập huấn

Đ/c Thu

Năm

23/8

- Lên lớp

- Ký giáo án tuần 2

- Họp TPT Đội tại Thanh Lưu

- Sinh hoạt chuyên môn theo nội dung đã tập huấn

Đ/c Yến

Sáu

24/8

- Lên lớp

- Các thôn tiếp tục điều tra PC.

Đ/c Thu

Bảy

25/8

- Lên lớp

- Các thôn tiếp tục điều tra PC.

Đ/c Yến

Tác giả: HT

Xem thêm

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học- Chuyên đề 2-Ngữ văn 7-Trường THCS Liêm Sơn_Năm học 2018 - 2019
Lễ kỷ niêm ngày Nhà giáo VN 20-11 năm học 2017 - 2018 của Trường THCs Liêm Sơn.
Tiếp thêm niềm đam mê đọc sách
SHCM theo nghien cuu bai hoc_To KHXH_CD 1_ Nam hoc 2018-2019
SHCM theo nghiên cú bài học môn Địa 9 - Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn