tin tức-sự kiện

Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015

1/ Các môn kiểm tra:

-Sở GD&ĐT ra đề và in đề đến từng học sinh gồm các môn ở các khối:

+Khối 7 gồm các môn: Ngữ văn; Toán; Tiếng anh và Địa lý.

+Khối 8 gồm các môn: Ngữ văn; Toán; Tiếng anh và Lịch Sử.

- Phòng GD&ĐT ra đề và in đề đến từng học sinh gồm các môn ở các khối:

+Khối 6 gồm các môn: Ngữ văn; Toán; Tiếng anh và Vật Lý.

+Khối 9 gồm các môn: Ngữ văn; Toán; Tiếng anh và Lịch Sử.

2/ Thời gian kiểm tra:

- Tổ chức coi KT vào các ngày 29/12/2014 và 30 /12/2014 và sáng 31/12 (chỉ KT kĩ năng nói Tiếng anh khối 6 Thời gian mỗi HS từ 3-5 phút)

- Thời gian làm bài: Văn, Toán 90 phút/môn; các môn khác 45 phút/môn.

3/ Hình thức kiểm tra:

-Bài kiểm tra ra theo hình thức tự luận; riêng môn Tiếng anh kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm(Môn Tiếng anh khối 6 KT kĩ năng nói Thời gian mỗi HS từ 3-5 phút)

- Phòng kiểm tra không quá 24HS/phòng, xếp a,b,c theo khối, ngồi kiểm tra riêng theo khối (không ghép khối)

4/ Lịch kiểm tra:

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ mở bì đè

Giờ phát đềchoh/s

Tính giờ

Thu bài

Thứ hai

29/12/14

Sáng

Văn 8 + Văn 9

Sử 8 + Sử 9

90 phút

45 phút

7h15

9h30

7h25

9h40

7h30

9h45

9h00

10h30

Chiều

Văn 7 + Văn 6

Địa 7 + Lý 6

90 phút

45 phút

13h15

15h30

13h25

15h40

13h30

15h45

15h00

16h30

Thứ ba

30/12/14

Sáng

Toán 8 + Toán 9

Anh 8 + Anh 9

90 phút

45 phút

7h15

9h30

7h25

9h40

7h30

9h45

9h00

10h30

Chiều

Toán 7 + Toán 6

Anh 7 + Anh 6

90 phút

45 phút

13h15

15h30

13h25

15h40

13h30

15h45

15h00

16h30

Thứ tư

31/12/14

Sáng

Anh 6(KT nói)

Thời gian từ 3-5phút/HS bắt đầu từ 7h30

Tác giả: thcsliemson

Xem thêm

TOÁN 9: HÀM SỐ BẬC NHẤT
VĂN 9: MÙA XUÂN NHO NHỎ.
VĂN 9: ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC HỌC KÌ 1
VĂN 9: VIẾNG LĂNG BÁC
Tienganh9_CAU DIEU KIEN UNIT 7,9