tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH TUẦN 6 NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM SƠN

KẾ HOẠCH TUẦN 6 CHUYÊN MÔN

(Tuần 4 tháng 9/2018).

NĂM HỌC 2018 - 2019

Giáo viên trực: Hoàng Ngọc Bảo Lớp trực: 7B.

Từ ngày: 24/9/2018 đến ngày: 30/9/2018

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Trực

Lãnh đạo

Hai

24/9

Cắm trại thu 2018

- Nộp KH sinh hoạt CM trên THKN, KH kiểm tra NB (đ/c Nga)

Tải chuyên đề 1 lên Trường học kết nối( 2 tổ CM)

Đ/c Thu

Ba

25/9.

- Lên lớp

Nộp BC tháng (đ/c Nga)

- Bồi dường HSG Khối 6,7,8,9

- Ban PC làm việc; Các thôn điều tra PC

Đ/c Yến

26/9

- Lên lớp

- Nộp KH công tác TĐKT; Biểu thống kê Hội CGC

- Ban PC làm việc; Các thôn điều tra PC

Đ/c Thu

Năm

27/9

- Lên lớp.

- Ký giáo án tuần 7.

- Họp TPT Đội tại trường

( Hoạt động mô hình chi đội-lớp 8A)

Đ/c Yến

Sáu

28/9

- Lên lớp

- Nộp kế hoạch công tác pháp chế (đ/c Nga)

- Hoàn thiện hồ sơ CB,GV, NV (P)mis

- Đ/c Thu họp HT tại PGD

- Ban PC làm việc; Các thôn điều tra PC

Đ/c Thu

Bảy

29/9

- Lên lớp

- T5: Đại hội các chi đội

- Học bù TKB thứ Hai (Ngày 24/9/2018)

Đ/c Yến

Tác giả: HT

Xem thêm

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học- Chuyên đề 2-Ngữ văn 7-Trường THCS Liêm Sơn_Năm học 2018 - 2019
Lễ kỷ niêm ngày Nhà giáo VN 20-11 năm học 2017 - 2018 của Trường THCs Liêm Sơn.
Tiếp thêm niềm đam mê đọc sách
SHCM theo nghien cuu bai hoc_To KHXH_CD 1_ Nam hoc 2018-2019
SHCM theo nghiên cú bài học môn Địa 9 - Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn