tin tức-sự kiện

Lịch kiểm tra cuối năm học 2014 - 2015

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2014 - 2015

1/ Các môn kiểm tra:

-Sở GD&ĐT ra đề và in đề đến từng học sinh Khối 6;9 gồm các môn:

+Lớp 9: Ngữ văn; Toán; Tiếng anh và Hóa học.

+Lớp 6: Ngữ văn; Toán; Tiếng anh và Sinh học.

- Phòng GD&ĐT ra đề và in đề đến từng học sinh Khối 7;8 gồm các môn ở các khối:

+Khối 7 gồm các môn: Ngữ văn; Toán; Tiếng anh và Lịch Sử.

+Khối 8 gồm các môn: Ngữ văn; Toán; Tiếng anh và Vật Lý.

2/ Thời gian kiểm tra:

- Tổ chức coi KT vào các ngày từ 11 đến 12 /5/2015

- Thời gian làm bài: Văn, Toán 90 phút/môn; các môn khác 45 phút/môn.

*Riêng môn Tiếng anh lớp 6 (Phần kiểm tra nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ: 60 phút; phần KT nói sẽ có hướng dẫn riêng)

3/ Hình thức kiểm tra:

- Môn Tiếng anh 6 (Kiểm tra nghe, nói đọc,viết và kiến thức ngôn ngữ) học sinh làm bài môn Tiếng anh 6,7,8 vào tờ đề thi không phải chuẩn bị giấy thi.

- Bài kiểm tra ra theo hình thức tự luận; môn Tiếng anh 9 kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm.

- Phòng kiểm tra không quá 24HS/phòng, xếp a,b,c theo khối, ngồi kiểm tra riêng theo khối (không ghép khối)

- Khâu coi thực hiện tại trường : Chủ tịch là Hiệu trưởng, các giám thị là giáo viên tại trường, phân công coi kiểm tra phải đảm bảo nguyên tắc không coi môn và học sinh giáo viên đó dạy.

- Khâu chấm: Chấm chéo trường theo sự đổi chéo bài của Phòng GD&ĐT.

4/ Lịch kiểm tra:

Ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ mở bì đè

Giờ phát đềchoh/s

Tính giờ

Thu bài

Thứ hai

11/5/2015

Sáng

Văn 6 + Văn 8

Sinh 6 + Lý 8

90 phút

45 phút

7h15

9h30

7h25

9h40

7h30

9h45

9h00

10h30

Chiều

Văn 9 + Văn 7

Hóa 9 + Sử 7

90 phút

45 phút

13h30

15h45

13h40

15h55

13h45

16h00

15h15

16h45

Thứ ba

12/5/2015

Sáng

Toán 6 + Toán 8 Anh 6

Anh 8

90 phút

60 phút

45 phút

7h15

9h30

9h30

7h25

9h40

9h40

7h30

9h45

9h45

9h00

10h45

10h30

Chiều

Toán 9 + Toán 7

Anh 9 + Anh 7

90 phút

45 phút

13h30

15h45

13h40

15h55

13h45

16h00

15h15

16h45

Tác giả: THCS Liêm Sơn

Xem thêm

TOÁN 9: HÀM SỐ BẬC NHẤT
VĂN 9: MÙA XUÂN NHO NHỎ.
VĂN 9: ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC HỌC KÌ 1
VĂN 9: VIẾNG LĂNG BÁC
Tienganh9_CAU DIEU KIEN UNIT 7,9