tin tức-sự kiện

KÉ HOẠCH TUẦN 10 NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM SƠN

KẾ HOẠCH TUẦN 10 CHUYÊN MÔN

(Tuần 4 tháng 10/2018).

NĂM HỌC 2018 - 2019

Giáo viên trực: Nguyễn Văn Quản Lớp trực: 9A

Từ ngày: 22/10/2018 đến ngày: 27/10/2018

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Trực

Lãnh đạo

Hai

22/10

- Chào cờ đầu tuần

- Giáo dục Pháp luật “ An toàn giao thông” ( Phòng Tư pháp huyện-Huyện Đoàn-Xã Đoàn và nhà trường phối hợp tổ chức)

- Lên lớp.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 4 đ/c GV: Minh, Bảo, Giang, Hà

(Từ 22-25/10)

- Ôn tập

Đ/c Thu

Đ/c Yến

Ba

23/10.

- Lên lớp.

- 13h30 Hội nghị tổng kết 4 năm dạy học NN tại Thanh Hà (Đ/c Yến,

N Minh, T Thanh)

- Ôn tập

Đ/c Yến Đ/c Thu

24/10

- Lên lớp

- 13h30: Tổng kết Hội thi GVDG cấp huyện tại Thanh Lưu ( Đ/c Yến, Công)

Đ/c Thu

Đ/c Yến

Năm

25/10

- Lên lớp.

- Ký giáo án tuần 11.

- SH tổ chuyên môn .

Đ/c Yến Đ/c Thu

Sáu

26/10

Kiểm tra giữa HKI

-7h: Môn Ngữ Văn 6,7

- 9h15: Môn Anh 6,7

Kiểm tra giữa HKI

-13h15: Môn Ngữ Văn 8,9

Đ/c Thu

Đ/c Yến

Bảy

27/10

Kiểm tra giữa HKI

-7h: Môn Toán8,9

- 9h15: Môn Anh 8,9

Kiểm tra giữa HKI

13h15: Môn Toán 6,7

Đ/c Yến Đ/c Thu

Liêm Sơn, ngày 22 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Thu

Tác giả: HT

Xem thêm

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học- Chuyên đề 2-Ngữ văn 7-Trường THCS Liêm Sơn_Năm học 2018 - 2019
Lễ kỷ niêm ngày Nhà giáo VN 20-11 năm học 2017 - 2018 của Trường THCs Liêm Sơn.
Tiếp thêm niềm đam mê đọc sách
SHCM theo nghien cuu bai hoc_To KHXH_CD 1_ Nam hoc 2018-2019
SHCM theo nghiên cú bài học môn Địa 9 - Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn