Tổ chức

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: Trường THCS Liêm Sơn
  • Email: c2liemson.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại:
TT Thông tin
1
Họ tên: Trương Văn Thu Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c2liemson.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01666109085
2
Họ tên: Nguyễn Thị Hải Yến Không có ảnh
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: c2liemson.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0978113638
Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học- Chuyên đề 2-Ngữ văn 7-Trường THCS Liêm Sơn_Năm học 2018 - 2019
Lễ kỷ niêm ngày Nhà giáo VN 20-11 năm học 2017 - 2018 của Trường THCs Liêm Sơn.
Tiếp thêm niềm đam mê đọc sách
SHCM theo nghien cuu bai hoc_To KHXH_CD 1_ Nam hoc 2018-2019
SHCM theo nghiên cú bài học môn Địa 9 - Tổ KHXH Trường THCS Liêm Sơn