Tổ chức

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: Trường THCS Liêm Sơn
  • Email: c2liemson.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại:
TT Thông tin
1
Họ tên: Trương Văn Thu Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c2liemson.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01666109085
2
Họ tên: Nguyễn Thị Hải Yến Không có ảnh
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: c2liemson.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0978113638
TOÁN 9: HÀM SỐ BẬC NHẤT
VĂN 9: MÙA XUÂN NHO NHỎ.
VĂN 9: ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC HỌC KÌ 1
VĂN 9: VIẾNG LĂNG BÁC
Tienganh9_CAU DIEU KIEN UNIT 7,9