Liệt kê theo:
Chọn ngày:
     
Lễ chào cờ tuần 17- Tuyên truyền kỷ niệm 10 cô gái Lam Hạ
Lễ chào cờ trường THCS Liêm Thuận
Lễ chào cờ trường THCS Liêm Thuận
Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 2016-2017- Trường THCS Liêm Thuận
Lễ kỷ niệm 50 trường THCS Liêm Thuận Phần 3