Hoạt động nhà trường năm học 2018-2019

Liệt kê theo:
Chọn ngày:
     
Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
HOẠT ĐỘNG TDTT CHÀO MỪNG 26.3
Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 2016-2017- Trường THCS Liêm Thuận