tin tức-sự kiện

Nghị quyết chi bộ tháng 04/ năm 2018

ĐẢNG BỘ XÃ LIÊM THUẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LIÊM THUẬN

Số: 04/ NQCB-THCSLT

Liêm Thuận, ngày 3 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 04 NĂM 2018

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 03/2018

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Đội ngũ CB,GV,NV tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đội ngũ hiểu biết ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ Nữ ( 8/3), Ngày quốc tế hạnh phúc ( 20/3) và Ngày thành lập Đoàn (26/3);

2. Công tác chính quyền:

- Nền nếp dạy và học có chuyển biến tích cực.

- Thực tốt công tác dạy nghề điện cho học sinh lớp 9.

- Thực hiện tốt việc thao giảng cấp huyện môn Lịch sử.

- Hoàn thành công tác xét công nhận danh hiệu GVDG vòng trường

- Kiểm tra quy chế chuyên môn, hồ sơ TN.THCS khối 9.

- Kiểm soát được tình hình học sinh bỏ học.

- Hoàn thành nội dung thi KHKT cấp quốc gia, đạt giải triển vọng.

3. Hoạt động đoàn thể:

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ Nữ, Ngày quốc tế hạnh phúc.

- Tổ chức hoạt động văn nghệ kỷ niệm chào mừng 87 năm ngày Thành lập Đoàn 26/3/1931- 26/3/2018.

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng ( Đồng chí: Nguyễn Thị Hương).

- Tiếp tục giúp đỡ để quần chúng Phạm Thị Hợi đủ điều kiện làm hồ sơ kết nạp đảng

- Kiểm tra việc thực hiện khắc phục những tồn tại sau việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết TW 4 đối với đảng viên trong chi bộ.

- Giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Việc thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của đảng viên theo nội dung đã đăng ký đối với đảng viên Lại Thị Hương.

* Đánh giá chung:

- Những mặt làm được:

+ CB,GV,NV tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

+ Đảng viên thực hiện đúng nhiệm vụ phân công; tham gia tích cực trong công tác vận động học sinh bỏ học trở lại trường.

+ Tổ chức thành công hoạt động tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong tháng.

+ Thực tốt công tác dạy nghề điện dân dụng và tin học cho học sinh lớp 8.

+ Kiểm soát được tình hình học sinh bỏ học.

+ Các bộ phận đoàn thể hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Hạn chế:

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 04 NĂM 2018

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Tuyên truyền trong đội ngũ CB,GV,NV hiểu biết ý nghĩa kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam ( 30/4/1975 – 30/4/2018); Ngày Quốc tế lao động 1/5.

- Hoàn thành bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

2. Công tác chính quyền:

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học.

- Tập trung các hoạt động ôn tập chuẩn bị công tác kiểm tra đánh giá cuối kỳ và sơ tổng kết năm học.

- Hoàn thành công tác đánh giá công chức, viên chức, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Hoàn thành công tác thu học phí.

3. Hoạt động đoàn thể:.

- Tổ chức hái hoa học tập cho học sinh khối 8,9

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát tình hình học sinh bỏ học.

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng.

5. Công tác kiểm tra giám sát:

- Kiểm tra việc thực hiện khắc phục những tồn tại sau việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết TW 4 đối với đảng viên Đỗ Kiều Hưng, Mai Văn Vũ

6. Sinh hoạt chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, tinh thần trách nhiệm nhà giáo.

Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ tháng 04 năm 2018 được thông qua trong cuộc họp chi bộ ngày 3 tháng 04 năm 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo chi ủy chi chi bộ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

TM.CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

* Nơi nhận:

- Đảng ủy ( để báo cáo);

- Đảng viên ( để thực hiện);

- Lưu CB. Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận