tin tức-sự kiện

Lịch công tác tuần 4

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học 2018-2019

Tuần thứ: 3

Lớp trực: 8A

GV Trực: Đ/c Lại Thị Thanh

THỨ/ NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

LĐ TRỰC

THỨ HAI

10/9

- Chào cờ, giao ban

- Học theo thời khoá biểu

- Ký duyệt giáo án

- Đ/c Thâm gia diễn tập Phòng thủ tại xã.

Đ/c Chung

THỨ BA

11/9

- Học theo thời khoá biểu

Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm

Đ/c Công

THỨ TƯ

12/9

- Học theo thời khoá biểu

Điểu tra phổ cập

Đ/c Chung

THỨ NĂM

13/9

- Học theo thời khoá biểu

Điểu tra phổ cập

Đ/c Công

THỨ SÁU

14/9

- Học theo thời khoá biểu

Điểu tra phổ cập

Đ/c Công

THỨ BẢY

15/9

- Học theo thời khoá biểu

Đ/c Chung

Liêm Thuận, ngày 10 tháng 9 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận