tin tức-sự kiện

Nghị quyết chi bộ tháng 6/2018

ĐẢNG BỘ XÃ LIÊM THUẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LIÊM THUẬN

Số: 06/ NQCB-THCS

Liêm Thuận, ngày 3 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 06 NĂM 2018

-----o0o-----

I/ Nhận xét công tác lãnh đạo tháng 5/2018

 1. Công tác tư tưởng chính trị

-Chi bộ đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đoàn kết quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra cho năm học 2017-2018. Nhiệt liệt chào đón những ngày lễ lớn trong tháng 5 (1/5 =>Quốc tế lao động.

-Chi ủy đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị nghị quyết của Chi bộ, của Đảng cấp trên và pháp luật nhà nước.

 1. Công tác tổ chức - xây dựng , phát triển Đảng

*Công tác tổ chức

- Chi bộ đã lãnh đạo công tác quảng cáo tuyển sinh trên các địa bàn cho năm học mới 2017-2018.

- Lãnh đạo công tác tổ chức Lễ tổng kết năm học, lễ tri ân cho học sinh lớp 9 (20/5)

- Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường cũng như Đoàn TN tổ chức kỷ niệm thiết thực và ý nghĩa các ngày lễ trong tháng 5.

- BGH phối hợp với công ty truyền thông tổ chức chia sẻ học đường chủ đề: “Động lực vươn lên trong cuộc sống và rèn luyện kỹ năng sống”

- Hiệu Trưởng đã thành lập ban tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh học sinh đầu cấp gửi về phòng giáo dục Thanh Liêm xin quyết định.

*Công tác xây dựng phát triển Đảng

-Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, thẳng thắn và tích cực cùng nhau xây dựng nghị quyết. Đoàn kết trung thực trên tinh thần đấu tranh phê và tự phê thẳng thắn. Gương mẫu đầu tàu trong mọi công tác lôi cuốn quần chúng tham gia các phong trào thi đua do Nhà trường cũng như Đoàn thể phát động.

-Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ về mọi mặt cho các đối tượng để làm công tác tạo nguồn phục vụ công tác phát triển Đảng viên mới.

3.Công tác kiểm tra – Giám sát:

-Chi bộ đã giám sát việc kiểm tra, đánh giá xếp loại hs, của tập thể giáo viên nhà trường.

-Cấp Uỷ đã kiểm tra việc chấp hành điều lệ Đảng và những điều ĐV không được làm và giám sát việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của toàn thể đảng viên trong chi bộ về chuyên đề: “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân”.

4. Công tác lãnh đạo đoàn thể:

+Công đoàn:

-BCH CĐ phối hợp với BGH chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với GV,NV nhà trường trong năm 2018.Tổ chức tham quan du lịch hè cho cán bộ,

giáo viên nhân viên nhà trường nhiều niềm vui, thiết thực, an toàn.

-BCH Công Đoàn động viên quần chúng lao động tích cực thi đua hoàn thành tốt kế hoạch nhà trường đề ra cho năm học 2017-2018. Sinh hoạt và tham dự hội họp đầy đủ.

-Phối hợp với chính quyền xét bình bầu thi đua cho CB,GV,NV cuối năm học

+Đoàn thanh niên :

-Đoàn trường tiếp tục thực hiện tốt các chủ đề giáo dục tư tưởng đối hs.

5. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

+Chuyên môn: dạy- học

- Lãnh đạo nhà trường đã thực hiện tốt công tác chuyên môn tháng 5/2018

- Xây dựng thời khóa biểu mới phù hợp với tình hình thực tế giảng dạy và học tập trong tháng 05/2018.

-Chi bộ đã lãnh đạo việc kiểm tra đánh giá học lực hs HK.II và cuối năm chính xác, nghiêm túc.

- Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện kịp thời việc lập danh sách, làm thẻ dự thi cho hs, hướng dẫn hs lớp 9 làm hồ sơ dự thi vào THPT chính xác, đúng thời gian quy định.

- BGH đã tổ chức tự kiểm tra hồ sơ dự xét tuyển của hs lớp 9.

-Thực hiện kế hoạch ôn tập cho học sinh nghiêm túc, hiệu quả phục vụ thi THPT

+Về cơ sở vật chất, kỷ luật học đường

- Nhà trường rất quan tâm giáo dục học sinh ý thức chuyên cần trong học tập (Không đi trễ, chú ý nghe giảng học bài làm bài tập đầy đủ…).

- BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường. Xanh sạch đẹp và ứng xử có văn hóa cho hs.

+Hoạt động ngoài giờ lên lớp- Hướng nghiệp

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức tốt Đại hội CMHS và lễ tổng kết năm học, lễ tri ân cho học sinh lớp 9 vào ngày 22/5/2018

- Nhà trường đã tư vấn hướng dẫn cho hs giữ gìn sức khỏe, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và phương pháp ôn tập học bài để bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

II / Lãnh đạo thực hiện công tác tháng 06/2018

1/ Công tác tư tưởng chính trị:

- Chi ủy thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng cấp trên.

- Chi bộ tiếp tục lãnh đạo cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường nghỉ hè gương mẫu thi hành và vận động gia đình cũng như quần chúng nơi cư trú chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.

2/ Công tác tổ chức, xây dựng ,phát triển Đảng

 1. Công tác tổ chức

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền và có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 1/6-Quốc tế thiếu nhi và tổ chức cho GV-NV nghỉ hè hợp lý. Tổ chức ôn tập cho hs lớp 9 chu đáo.

- Ôn tập và tổ chức thi lại cho hs.

Công tác phát triển Đảng

-Tập thể chi bộ tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ Đảng viên dự bị và đội ngũ cảm tình đối tượng.

 1. Công tác kiểm tra – Giám sát:

- Chi uỷ chi bộ kiểm tra giám sát việc chấp hành luật pháp cũng như các phong trào ở địa phương nơi cư trú của toàn thể Đảng viên.

3/Công tác lãnh đạo đoàn thể:

 1. Công đoàn:

-BCH-CĐ nghiêm túc thực hiện việc hội họp do Công Đoàn cấp trên triệu tập

 1. Đoàn thanh niên :
  • BCH Đoàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện các công tác trong hè Xã đoàn Liêm Thuận triển khai.
  • Bàn giao học sinh cho BCH Đoàn xã Liêm Thuận đưa các em về sinh hoạt tại các cơ sở.

4/Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

 1. Chuyên môn: dạy- học:
 2. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp:

- Chi bộ lãnh đạo nhà trường triển khai kip thời công tác tuyển sinh. In ấn phát hành đầy đủ số lượng các biểu mẫu, hồ sơ nhập học cho HS.

- Họp phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban tuyển sinh để công tác tiếp dân thực hiện trôi chảy và hiệu quả.

+Về cơ sở vật chất,

- Kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường để sửa chữa nâng cấp và bổ sung trang thiết bị phục vụ năm học mới.(Điện, nước, đèn, bảng, bàn, ghế, dụng cụ máy móc, trang thiết bị, sách tham khảo…)

- Bàn giao cơ sở vật chất cho bảo vệ nhà trường, có kế hoạch phòng chống mưa bão trong hè.

III / Phần kết luận

-Toàn thể Đảng viên nhất trí sau khi nghiên cứu và thảo luận trong chi bộ thông qua nội dung dự thảo của chi ủy và một số vấn đề vừa được đảng viên bổ sung thêm trong hội nghị, trở thành nghị quyết của chi bộ trong tháng 6/2018 và chịu trách nhiệm cùng chi bộ lãnh đạo toàn trường thực hiện tốt mọi công tác đã đề ra.

-Lãnh đạo tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên phấn khởi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt kế hoạch công tác tháng 6/2018.

Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ tháng 06 năm 2018 được thông qua trong cuộc họp chi bộ ngày 03/01/2017. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo chi ủy chi chi bộ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

TM.CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

* Nơi nhận:

- Đảng ủy ( để báo cáo);

- Đảng viên ( để thực hiện);

- Lưu CB. Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận