tin tức-sự kiện

Nghị quyết chi bộ tháng 5/2018

ĐẢNG BỘ XÃ LIÊM THUẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LIÊM THUẬN

Số: 05/ NQCB-THCS

Liêm Thuận, ngày 3 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 05 NĂM 2018

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 04/2018

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Tuyên truyền trong đội ngũ CB,GV,NV hiểu biết ý nghĩa kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam ( 30/4/1975 – 30/4/2018); Ngày Quốc tế lao động 1/5.

- Hoàn thành bản đăng ký theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa 12.

2. Công tác chính quyền:

- Thực hiện tốt công tác ôn tập chuẩn bị công tác kiểm tra đánh giá cuối kỳ.

- Thực hiện đúng quy định của ngành về việc tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ II

- Hoàn thành hồ sơ xét TN.THCS tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018;

- Tổ chức họp xét công nhận Giáo viên dạy giỏi vòng trường năm học 2017 – 2018. Kết quả có 13 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi vòng trường.

3. Hoạt động đoàn thể:

- Hoàn thành công tác nhân sự, chuẩn bị văn kiện tiến đến Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Tổ chức thành công hái hoa học tập cho học sinh khối 8,9

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát tình hình học sinh bỏ học.

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng.

- Phối hợp với Đảng ủy tạo điều kiện cho 01 đồng chí tham gia học tập lớp đảng viên mới.

5. Công tác kiểm tra giám sát:

Hoàn thành công tác kiểm tra việc thực hiện khắc phục những tồn tại sau việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết TW 4 đối với đảng viên Đỗ Kiều Hưng, Mai Văn Vũ; Giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Việc thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của đảng viên theo nội dung đã đăng ký đối với đảng viên.

6. Sinh hoạt chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, tinh thần trách nhiệm nhà giáo.

* Đánh giá chung:

- Những mặt làm được:

+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đội ngũ đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn nêu cao tính tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ;

+ Hoàn thành công tác thi học sinh giỏi vòng trường; kiểm tra cuối kỳ; xét danh hiệu giáo viên dạy giỏi vòng trường;

+ Các bộ phận đoàn thể chuẩn bị tốt cho công tác phúc tra cuối năm;

- Hạn chế: Một vài đồng chí đảng viên chưa mạnh dạn trong việc đóng góp xây dựng nghị quyết chi bộ.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 05 NĂM 2018

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Tổ chức tuyên truyền đội ngũ CB,GV,NV và học sinh hiểu biết ý nghĩa ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018); công văn 816/SGD&ĐT-CTTT về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh; Công văn 839/SGD&ĐT-TTr về việc chấn chỉnh dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh.

- Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác sơ tổng kết cuối năm.

2. Công tác chính quyền:

- Thực hiện tốt việc hướng nghiệp phân luồng sau tốt nghiệp THCS; đồng thời mở 01 lớp phổ cập;

- Tổ chức sơ, tổng kết năm học đảm bảo tính chính xác, đúng thời gian, đúng quy định;

- Thực hiện tốt việc xét tốt nghiệp THCS và tổ chức ôn tập thi tuyển lớp 10 hệ THPT năm học 2017 – 2018;

- Thực hiện đúng việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá công chức và xét thi đua cuối năm;

3. Hoạt động đoàn thể:

- Đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: thực hiện tuyên truyền đội ngũ đoàn viên, đội viên và học sinh hiểu biết ý nghĩa ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018);

- Phối hợp với chính quyền trong việc xét thi đua, đánh giá xếp loại viên chức cuối năm;

- Các đoàn thể chuẩn bị tốt các điều kiện sơ tổng kết năm học và tiếp các đoàn phúc tra về công tác thi đua;

- Công đoàn thực hiện tốt việc Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023;

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Giới thiệu đoàn viên ưu tú tham dự lớp nhận thức về Đảng;

- Mỗi đảng viên phải tích cực trong đóng góp ý kiến xây dựng đội ngũ; ý kiến xây dựng nghị quyết của chi ủy chi bộ.

5. Công tác kiểm tra, giám sát:

Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ đảng; việc thực hiện khắc phục những tồn tại sau việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết TW 4 đối với đảng viên Lại Hồng Minh, Nguyễn Thị Nhài

6. Sinh hoạt chuyên đề: Công tác ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 hệ THPT.

Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ tháng 05 năm 2018 được thông qua trong cuộc họp chi bộ ngày 03 tháng 05 năm 2018. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo Chi ủy chi chi bộ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

TM.CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

* Nơi nhận:

- Đảng ủy ( để báo cáo);

- Đảng viên ( để thực hiện);

- Lưu CB. Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận