tin tức-sự kiện

Kế hoạch triển khai công tác tháng 1/2018

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

Số: 01/BC/THCS-LT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

triển khai nội dung công tác tháng 01 năm 2018.

Kính gửi: Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Liêm

Căn cứ công văn hướng dẫn số 98/THCS ngày 30/12/2018 của phòng giáo dục đào tạo Thanh Liêm về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01 năm 2018. Từ tình hình thực tế nhà trường, Trường THCS Liêm Thuận triển khai nội dung các hoạt động giáo dục của nhà trường trong tháng 01 năm 2018 như sau:

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

I. Công tác phát triển phổ cập và duy trùy sĩ số:

- Hoàn thành công tác nhập dữ liệu phổ cập giáo dục trên hệ thống trực tuyến. Thống kê số học sinh huyện ngoài, tỉnh ngoài nộp PGD.

- Tách thống kê cho các trường, Mỗi trường lưu 01 bộ thống kê, nộp 1 bộ cho PGD

- Duy trì sĩ số trong tháng không để học sinh bỏ học

- Duy trì lớp học bổ túc với 01 học viên học ghép với lớp 9 PT, hoàn thiện các loại hồ sơ bổ túc về xếp loại học kỳ I.

- Trước 20/1

- Trước 05/1

- Cả tháng

- Cả tháng

- Văn phòng, đ/c Công

- Đ/c Công

- Đ/c Chung, GVCN

- Giáo viên bộ môn, đ/c Huy.

II. Giáo dục toàn diện

1. Giáo dục đạo đức và hoạt đông trải nghiệm sáng tạo:

- Duy trì tốt nề nếp đội, đẩy mạnh các hoạt động tự quản, phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Thành lập Đảng.

- Tổ chức cho học sinh viết thư UPU quốc tế lần thứ 44.

- Hoàn thành việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm cho học sinh các lớp, thông báo kết quả hạnh kiểm và rèn luyện đạo đức cho phụ huynh học sinh

- Cả tháng

- Cả tháng

- Trước 10/1

- GVCN, TPT, BGH

- GVCN, TPT,

GVCN

2. Hoạt động dạy và học:

- Kiểm tra việc thực hiện phân phối chương trình, nền nếp chuyên môn của GV.

- Trong tháng

- Đ/c Công

, Nhạn, Lợi

- Tổ chức chấm bài kiểm tra theo lịch của PGD, yêu cầu mọi giáo viên làm việc nghiêm túc khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao.

- Hoàn thành chương trình học kỳ I, kiểm tra đánh giá các môn học

- Từ 02 - 04/1

- Trước 10/1

BGH, GV, NV toàn trường

- GVCN

- Hoàn Thành việc tổng kết, xếp loại HL cho học sinh. Ghi điểm vào học bạ HKI

- Trước 10/1

GV bộ môn

- Hoàn thành bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn

- 6/1

- BGH, GV hướng dẫn Đ/c Lợi, Lanh

- Thường xuyên sử dụng tốt thiết bị các môn học và tổ chức tốt việc dạy học tại phòng bộ môn Vật Lý, Hóa học, Sinh học.

- Trong cả tháng

- Giáo viên các bộ môn và Đ/c Mai

- Tăng cường bồi dưỡng HSG các khối 6,7,8,9 kế hoạch thực hiện là 1- 2buổi/tuần.

- Tổ chức cho hs tham gia dự thi HSG 8 môn lớp 9. Phân công GV coi HSG tại THCS Thanh Lưu.

- Trong cả tháng

30/1

- GV bộ môn

BGH

- Thực hiện tốt lịch ôn tập và dạy thêm học thêm đảm bảo mỗi lớp bình quân đạt 3- 4buổi/ tuần theo lịch của BGH.

- Trong tháng

- GV bộ môn

- Tổ chức cho học sinh thi IOE theo lịch của PGD

- Tổ chức cho học sinh dự thi HSG TDTT cấp huyện theo lịch PGD

- Theo lịch PGD

- 15,16/1

- Đ/c Vũ, Hường.

Đ/c Luận, VP, BGH

3. Lao động sản xuất hướng nghiệp dạy nghề.

- Tiếp tục cho HS lớp 9 học bài hướng nghiệp tháng 12.

- Trong tháng

- Đ/c Chung

- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp thường xuyên, đảm bảo nhà trường luôn xanh sạch đẹp.

- Trong tháng

- Đ/c Công, ,GVCN.

- Tổ chức dạy nghề cho học sinh lớp 8.

- Trước 15/1

- Đ/c Biên, Tươi

- Hoàn thành mua sắm lắp đặt Phòng học tiếng Anh

- Ngày 25/1

- BGH, Đ/c Vũ, Nhài, Hưng.

4. Công tác giáo dục thể chất- vệ sinh Mỹ dục:

- Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình môn TD, duy trì hoạt động TD và múa hát, tổ chức các trò chơi giữa giờ

- Cả tháng

- Đ/c Luận, Hương, GVCN

- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh cúm gia cầm, bệnh giao mùa.

- Cả tháng

- GVCN, TPT

- Tập luyện đội tuyển học sinh giỏi TDTT.

- Tham gia thi HSG TDTT các môn như: Điền kinh, Cầu lông. Đá cầu.

- Tổ chức cho HS tham gia thi HSG TDTT

- Cả tháng

- 15/1

- 15,16/1

- Đ/c Luận

- Đ/c Luận, Nhiên

- Đ/c Luận, Nhiên

III. Công tác quản lý

- Làm tốt công tác phổ cập, hoàn thành các loại hồ sơ chuyên môn học kì I

- Xong trước 10/1

- BGH

- Tổ chức tốt kiểm tra cuối học kỳ các môn còn lại, tổng kết xếp loại học sinh học kỳ I.

- Xong trước 10/1

- BGH

- Chỉ đạo ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6,7,8,9. Cử giáo viên coi và dẫn học sinh dự thi HSG TDTT.

- Tổ chức cho học sinh thi HSG các môn văn hóa lớp 9.

- Trong tháng

- BGH

- Kiểm tra toàn diện 02 đ/c, kiểm tra chuyên đề 02 đ/c

- Trong tháng

- Ban kiểm tra nội bộ trường học

- Tiếp tục quản lí tốt việc dạy thêm, học thêm hoàn thiện đầy đủ các loại hồ sơ quy định về dạy thêm học thêm.

- Trong tháng

- BGH

Trên đây là nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác tháng 1/2018 của trường THCS Liêm Thuận, Nhà trường xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến phòng giáo dục.

T/M Nhà trường

Hiệu trưởng

Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận