tin tức-sự kiện

CÁC THẾ HỆ THẦY CÔ LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

CÁC THẾ HỆ THẦY CÔ LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ

TẠI TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

Năm học

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

1966 - 1967

Cô: Nguyễn Thị Thanh

1968 - 1969

Thầy: Tạ Đình Chiêm

1969 - 1971

Thầy: Hoàng Bá Vọng

1971 - 1975

Thầy: Hoàng Bá Vọng

Thầy: Lại Văn Phủng

1975 - 1980

Thầy: Nguyễn Văn Nho

1980 - 1981

Thầy: Nguyễn Văn Nho

1981 - 1982

Thầy: Nguyễn Thiện Đảm

Thầy: Lại Phan Sinh

1982 - 1985

Thầy: Lê Đình Tặng

Thầy: Nguyễn Thiện Đảm

Thầy: Lại Huy Hồng

Thầy: Phạm Văn Hải

Thầy: Lại Phan Sinh

1985 - 1990

Thầy: Lê Đình Tặng

Thầy: Nguyễn Thiện Đảm

Thầy: Phạm Văn Hải

Thầy: Lại Phan Sinh

1991 - 2000

Thầy: Lê Đình Tặng

2000 - 2005

Thầy: Lê Đình Tặng

Thầy: Lương Dũng Tiến

2005 - 2006

Thầy: Vũ Văn Chung

Thầy: Lương Dũng Tiến

2007 - 2008

Thầy: Vũ Văn Chung

Thầy: Nguyễn Đức Bản

2008 - 2016

Thầy: Vũ Văn Chung

Thầy: Nguyễn Thiên Nhiên

2016 - 2017

Thầy: Vũ Văn Chung

Thầy: Đỗ Văn Công

Tác giả: HT

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận