tin tức-sự kiện

Kế hoạch công tác tháng 10/2018

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

SỐ: 27/KHCTT/THCS-LT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Liêm Thuận, ngày 2 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Nội dung công tác tháng 10 năm 2018.

Kính gửi: Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Liêm

Căn cứ công văn hướng dẫn số 86/PGD ĐT-THCS ngày 28/9/2017 của phòng giáo dục đào tạo Thanh Liêm về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 năm 2018. Từ tình hình thực tế nhà trường, Trường THCS Liêm Thuận triển khai nội dung các hoạt động giáo dục của nhà trường trong tháng 10 năm 2018 như sau:

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

I. Công tác phát triển phổ cập và duy trùy sĩ số:

- Hoàn thành nhập dữ liệu nhập phiếu thống kê phổ cập ở 3 cấp học, cập nhật vào hệ thống mạng, đối khớp với học sinh trong trường.

- 3/10

- Văn phòng, giáo viên phụ trách các thôn, đ/c Công

- Tách thống kê cho các trường, yêu cầu trường Mầm non tiếp tục cập nhật thông tin độ tuổi học sinh đang quản lý

- Trước 07/10

- Đ/c Công

- Duy trì sĩ số trong tháng không để học sinh bỏ học

- Trong tháng

- Đ/c Chung, Công, GVCN

- Duy trì lớp học bổ túc với 02 học viên học ghép với lớp 9 PT, hoàn thiện các loại hồ sơ bổ túc đầu năm.

- Cả tháng

- Đ/c Chung, GVCN

- Giáo viên bộ môn, đ/c Huy

II. Công tác quản lý và dạy học

1. Giáo dục đạo đức và hoạt đông trải nghiệm:

- Duy trì hát quốc ca vào lễ chào cờ.

Trong tháng

đ/c Hương, đ/c Chung

- Duy trì tốt nề nếp đội, đẩy mạnh các hoạt động tự quản, phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 15/10.

- Cả tháng

- GVCN, TPT, BGH

- Tổ chức xong đại hội liên đội

- Xây dựng xong kế hoạch công tác Đội. Cho các chi đội đăng kí chương trình rèn luyện đội viên, công trình măng non, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

- Tổ chức tuyên truyền phát động cuộc thi KHKT.

Trước 10/10

05/10

Trước 05/10

Đ/c Hương

GVCN

Đ/c Hương, Đ/c Luận

BGH, GVCN, Đ/c Nhạn, Lanh

- Kỷ niệm ngày 15/10 đón thư Bác

- Kỷ niệm ngày 20/10 (Ngày phụ nữ VN) trước toàn trường.

-Trước 15/10

-17/10

BGH, Đ/c Hương

Đ/c Hương, Tươi

- Giáo dục học sinh kĩ năng sống, ý thức tham gia giao thông, phòng chống đuối nước, các hoạt động ngoại khoá.

Cả tháng

GVCN, đ/c Thanh, Đ/c Hương

- Giáo dục truyền thống cách mạng tinh thần yêu quê hương đất nước qua các bài dạy thuộc chương trình lịch sử địa phương

- Cả tháng

- Đ/c Hợi, Nhạn

2. Hoạt động dạy và học:

- Kiểm tra việc thực hiện phân phối chương trình, nền nếp chuyên môn của GV.

- Kiểm tra việc lập kế hoạch và chương trình các môn học theo công văn 4612/HD-BGDĐT

- Lên kế hoạch dạy ôn tập có kèm theo phụ lục phân phối chương trình

- Trong tháng

- Trước 10/10

Trước 05/10

- Đ/c Công, Nhạn, Lợi

- Đ/c Công, Nhạn, Lợi,

- GV bộ môn, đ/c Công

- Duyệt kế hoạch các tổ và các cá nhân

- Từ 5 –7/10

Đ/c Công, Nhạn. Lợi

- Xây dựng kế hoạch các chuyên đề (mỗi tổ 01 chuyên đề) tải lên trường học kết nối

Trước 15/10

Đ/c Lợi, Nhạn

- Lên kế hoạch thi GVG cấp huyện và cấp tỉnh:

+ Cấp huyện: môn Thể dục

+ Cấp tỉnh: Môn Toán hoàn thành hồ sơ đăng ký như: báo cáo thành tích, giấy chứng nhận GVG, sáng kiến kinh nghiệm…Chuẩn bị nội dung trong tháng 11/2018

Trước 05/10

Đ/c Luận, Nguyệt, tổ KHTN

- Cập nhật sổ điểm điện tử và trường học kết nối

- Trong cả tháng

- Giáo viên các bộ môn

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường, tập chung vào các chuyên đề đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. dạy học và phương pháp ôn tập nâng cao chất lượng các môn lớp 9.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp cụm.

Các môn Hoá, Ngữ Văn dạy cấp cụm

- Tổng kết 4 năm dạy học ngoại ngữ theo đề án 2020

- Sinh hoạt chuyên môn giáo viên tiếng Anh: giáo viên tiếng Anh dự hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện đề án ngoại ngữ 2020

- Hội thảo cấp trường dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột các môn Lí, Hoá, Sinh

- Ngày 23/10

- Theo lịch cụm

- Ngày 14/10

- 09/10/2018

- 10/10/2018

- Đ/c Công, Tổ KHTN, KHXH

- Đ/c Chung, Công và GV

-Đ/c Lợi, Nhạn, chỉ đạo

Tổ KHXH, đ/c Hưng, Vũ

- Đ/c Hưng, Vũ

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường

Cuối tháng 20/10

Gv toàn trường

- Có kế hoạch dạy nghề cho học sinh lớp 8(dạy theo hình thức dạy thêm buổi chiều không thu tiền, tính tiết dạy thêm như tiết học buổi sáng)

- Trong cả tháng

- Đ/c ,Tươi, Biên

- Chỉ đạo GV soạn giáo án chấm trả bài đúng quy định

- Thực hiện chương trình giáo dục địa phương theo công văn 1184/SGD ĐT-GDTrH ngày 15/8/2017.

- Trong cả tháng

GV các môn

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của cá nhân, của nhà trường(chương trình có bài kiểm tra 150 phút)

- Tăng cường bồi dưỡng HSG các khối 6,7,8,9 kế hoạch thực hiện là 1- 2 buổi/tuần.

Trước 10/10/2018

- Trong cả tháng

Gv bộ môn, đ/c Lợi, Nhạn, Công

- GV bộ môn

- Thực hiện tốt lịch ôn tập và dạy thêm học thêm đảm bảo mỗi lớp bình quân đạt 3buổi/ tuần theo lịch của BGH.

- Kiểm tra 8 tuần

- Trong tháng

- Ngày 28/10

GV bộ môn

- BGH, GV toàn trường

3. Về nhiệm vụ công nghệ thông tin.

- Duy trì tốt hệ thống mạng của nhà trường

- Cả tháng

- Đ/c Chung, Công, Biên

- Cập nhật các hoạt động của nhà trường lên Website của trường.

- Cả tháng

- Đ/c Chung, Công.

- Đôn đốc giáo viên cập nhật điểm đúng thời gian

- Cả tháng

- GVBM

4. Lao động sản xuất hướng nghiệp dạy nghề.

- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp thường xuyên, đảm bảo nhà trường luôn xanh sạch đẹp

- Cả tháng

- GVCN

- Tổ chức dạy chương trình học nghề cho học sinh lớp 8.

- Trong tháng

- Đ/c Tươi, Biên

- Tu sửa bàn ghế, hệ thống cửa các lớp học

- Trước 5/10

- Chung, Công

- Vệ sinh đưòng làng thôn Gừa

- ngày 04/10

- Chung, Hương

4. Công tác HS-SV và Y tế trường học:

- Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình môn TD, duy trì hoạt động TD và múa hát, tổ chức các trò chơi giữa giờ

- Cả tháng

- Đ/c Luận, Hương, GVCN

- Tổ chức tham gia thi TDTT cấp cụm

+ Thi Bóng đá.

15/10

Đ/c Luận, Huyền

- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh cúm gia cầm, bệnh giao mùa.

- Cả tháng

- GVCN, TPT

- Thành lập đội tuyển học sinh giỏi TDTT

- Tuyên truyền vận động tích cực học sinh tham gia BHYT đảm bảo tỷ lệ 100%

- Trước 05/10

- Cả tháng

- Đ/c Luận

- Gv chủ nhiệm, đ/c Chung, Công

III. Công tác quản lý

- Làm tốt công tác phổ cập, hoàn thành các loại hồ sơ.

- Xong trước 05/10

- Chung, Công

- Duyệt xong kế hoạch các tổ chuyên môn và cá nhân các giáo viên

-6/10

- Chung, Công

- Chỉ đạo ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6,7,8,9.

- Trong tháng

- Chung, Công

- Kiểm tra toàn diện 01 đ/c, kiểm tra chuyên đề 02 đ/c

- Trong tháng

- Ban kiểm tra nội bộ trường học

- Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đầu năm chú trọng hồ sơ khối 9

- Trong tháng

- Chung, Công

- Tiếp tục quản lí tốt việc dạy thêm, học thêm hoàn thiện đầy đủ các loại hồ sơ quy định về dạy thêm học thêm.

- Trong tháng

- Chung, Công

- Tổ chức tốt Hội nghị công nhân viên chức

-10- 15/10

Đ/c Chung, Vũ

Trên đây là nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác tháng 10/2018 của trường THCS Liêm Thuận, Nhà trường xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến phòng giáo dục.

T/M Nhà trường

Hiệu trưởng

( Đã ký )

Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận