tin tức-sự kiện

Nghị quyết chi bộ tháng 1/ 2018

ĐẢNG BỘ XÃ LIÊM THUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LIÊM THUẬN

Liêm Thuận, ngày 3 tháng 01 năm 2018

Số: 01/ NQCB-THCSLT

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 01 NĂM 2018

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 12/2017

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Quán triệt và thực hiện đúng các kế hoạch chỉ đạo của đảng ủy về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về tăng cường xây dựng đảng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ CBGV, học sinh về kỉ niệm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy về kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ.

2. Công tác xây dựng chính quyền:

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về kiểm tra học kỳ I năm học 2017 – 2018.

- Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh.

- Hoàn thành thu BHYT đạt 100%.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên đề; quyết toán năm 2016; họp triển khai kết quả giáo dục học kỳ I đến toàn thể phụ huynh học sinh.

- Thực hiện tốt công tác sơ kết hoạt động dạy và học học kỳ I.

3. Công tác đoàn thể:

- Triển khai kế hoạch “ Hội diễn văn nghệ” đến toàn thể giáo viên, học sinh.

- Phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã ôn lại truyền thống ý nghĩa Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

- Thực hiện tốt công tác sơ kết hoạt động học kỳ I.

4. Công tác xây dựng Đảng:

Làm công tác chuẩn bị cho đ/c Phạm Thị Hợi học lớp cảm tình Đảng

5. Công tác kiểm tra, giám sát:

Hoàn thành công tác sơ kết công tác kiểm tra việc thực hiện khắc phục những tồn tại sau việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết TW 4; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của đảng viên theo nội dung đã đăng ký đối với đảng viên năm 2017.

* Đánh giá chung:

- Những mặt làm được:

+ Quán triệt và thực hiện đúng các kế hoạch chỉ đạo của đảng ủy Liêm Thuận .

+ Tuyên truyền ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

+ Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về kiểm tra học kỳ I năm học 2017 – 2018

+ Các bộ phận đoàn thể, chính quyền hoàn thành công tác sơ kết học kỳ I

- Hạn chế: Không

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 01 NĂM 2018

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Thực hiện đúng chỉ đạo của cấp trên về đón xuân Bính Tuất năm 2018.

- Tổ chức tuyên truyền về luật ATGT, phòng chống cháy nổ, vệ sinh ATTP, phòng chống các tệ nạn xã hội, ý nghĩa ngày học sinh, sinh viên ( 9/1);

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh.

2. Công tác chính quyền:

- Thực hiện chương trình học kỳ II đúng quy định ngành.

- Hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức.

- Thực hiện tốt việc giữ gìn ANTT, bảo quản tài sản nhà trường trong dịp tết Nguyên Đán.

- Ổn định nề nếp dạy và học sau nghỉ tết Nguyên Đán.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; bồi dưỡng học sinh giỏi dự nguồn khối 6,7,8 và phụ đạo học sinh yếu.

- Nhà trường, các tổ chuyên môn tổ chức cho GV tham gia cuộc thi GV dạy giỏi cấp huyện các đ/c Vũ, Khang, Nguyệt, tham gia. Đề nghị BGH, các tổ chuyên môn tạo mọi đk cho GV tham gia.

3. Hoạt động đoàn thể:

- Phối hợp chính quyền tổ chức chúc tết giáo viên về hưu trong dịp tết Nguyên Đán.

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng.

- Phát động phong trào chiếc áo vui xuân.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức văn nghệ năm 2018.

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Tổ chức sơ kết Nghị quyết Chi bộ năm 2017 và triển khai Nghị quyết Chi bộ năm 2018.

- Thực hiện công tác phân công nhiệm vụ đảng viên năm 2017.

5. Công tác kiểm tra giám sát

Triển khai đến toàn thể đảng viên nội dung kiểm tra giám sát chi bộ năm 2018.

Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2018 được thông qua trong cuộc họp chi bộ ngày 33/01/2018. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo chi ủy chi chi bộ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

TM.CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

* Nơi nhận:

- Đảng ủy ( để báo cáo);

- Đảng viên ( để thực hiện);

- Lưu CB. Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận