tin tức-sự kiện

Kế hoạch chỉ đạo các hoạt động toàn diện tháng 4/2018

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

Số : 10/BC- THCSLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Liêm Thuận, ngày 06 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

V/v triển khai nội dung kế hoạch công tác tháng 04 năm 2018.

Kính gửi: Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Liêm

Căn cứ công văn hướng dẫn số 37/PGDĐT-THCS ngày 02 tháng 4 năm 2018 của phòng giáo dục đào tạo Thanh Liêm về nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2018. Từ tình hình thực tế nhà trường, Trường THCS Liêm Thuận triển khai nội dung các hoạt động giáo dục của nhà trường trong tháng 4 năm 2018 như sau:

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

I. Công tác phát triển phổ cập và duy trùy sĩ số:

- Hoàn chỉnh các loại hồ sơ phổ cập, cập nhật đầy đủ thông tin học sinh, chuẩn bị số liệu lên thống kê phổ cập tính đến 15/04.

- Trường tự kiểm tra công tác phổ cập trong thời điểm tháng 4

- Duy trì sĩ số trong tháng không để học sinh bỏ học

- Duy trì lớp học bổ túc với 02 học viên học ghép với lớp 8 PT, hoàn thiện các loại hồ sơ liên quan đến chương trình bổ túc.

- Trước 10/4

- 13/4

- Cả tháng

- Cả tháng

- Văn phòng, giáo viên phụ trách các thôn, đ/c Công

- Ban phổ cập

- GVCN, BGH

- Giáo viên bộ môn, đ/c Huy

II. Giáo dục toàn diện

1.Giáo dục đạo đức và HĐ trải nghiệm sáng tạo:

- Duy trì tốt nề nếp đội, đẩy mạnh các hoạt động tự quản, phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5.

- Duy trì tốt cảnh quan sư phạm nhà trường: Chăm sóc bồn cây bồn hoa, chăm sóc đường cây chạy qua cổng trường theo kế hoạch thống nhất với xã.

- Duy trì các hoạt động giữa giờ, các trò chơi dân gian, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo bổ ích.

- Cả tháng

- Cả tháng

- Cả tháng

- GVCN, TPT, BGH

- VP, GVCN,

- Đ/c Hương, GVCN

2. Hoạt động dạy và học:

- Kiểm tra việc thực hiện phân phối chương trình của tất cả các môn học

- Kiểm tra giáo án các môn học đặc biệt chú trọng giáo án dạy HSG, giáo án dạy buổi chiều.

- Cập nhật sổ điểm điện tử. Kiểm tra việc sử dụng thiết bị các môn học và kế hoạch dạy phòng các phòng bộ môn.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG các khối 6,7,8 kế hoạch thực hiện là 1buổi/tuần. Phân công giáo viên ra đề kiểm tra khảo sát cấp trường thống kê báo kết quả với phòng GD.

- Tổ chức tốt cho học sinh tham gia thi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức cuộc thi an toàn giao thông trên mạng trực tuyến.

- Thực hiện tốt lịch ôn tập và dạy thêm học thêm đảm bảo mỗi lớp bình quân đạt 3 buổi/ tuần theo lịch của BGH. Lớp 9 từ 4- 5 buổi/tuần.

- Tổ chức cho GV Tiếng Anh sinh hoạt chuyên môn tại THCS Đinh Công Tráng.

- Tổ chức cho GV tham gia thi GV chủ nhiệm giỏi lần thứ 2.

- Trong tháng

- Trong tháng

- Cả tháng

- Cả tháng

- Ngày 10/4

- Cả tháng

- 14/4

- Ngày 17/4

- Từ ngày 20-30/4

- Đ/c Công , đ/c Lợi, Nhạn

- BGH, 2 tổ trưởng.

- Đ/c Công

- GV bộ môn

- Đ/c Huyền

- GV bộ môn

- Đ/c Vũ,Hưng

- Đ/c Chung

3. Lao động sản xuất hướng nghiệp dạy nghề.

- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp thường xuyên, đảm bảo nhà trường luôn xanh sạch đẹp.

- Chăm sóc đường cây, bồn cây. Chăm sóc cắt tỉa các hàng cây trong sân trường.

- Tổ chức dạy và định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9.

- Tiếp tục phân luồng học sinh

- Dạy nghề cho học sinh lớp 8 phấn đấu cuối tháng 4 được 45 tiết mỗi lớp.

- Cả tháng

- Xong trước 20/4

- Trước ngày 30/4

- Cả tháng

- GVCN

- Đ/c Công phân công

- Đ/c Chung

- Đ/c Tươi, Biên

4. Công tác giáo dục thể chất- vệ sinh Mỹ dục:

- Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình môn TD, duy trì hoạt động TD và múa hát, tổ chức các trò chơi giữa giờ

- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh cúm gia cầm, bệnh giao mùa.

- Cả tháng

- Cả tháng

- Đ/c Luận, Hương, GVCN

- GVCN, TPT

III. Công tác quản lý

- Làm tốt công tác phổ cập.

- Chỉ đạo ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6,7,8;

- Thanh tra toàn diện 02 đ/c, kiểm tra chuyên đề 02 đ/c

- Quản lí tốt việc dạy thêm, học thêm hoàn thiện đầy đủ các loại hồ sơ quy định về dạy thêm học thêm, kiểm tra giáo án dạy thêm của tất cả các giáo viên

- Trong tháng

- Trong tháng

- Trong tháng

- Ngày 23/4

-Đ/c Chung, Công

- Đ/c Chung, Công

- BGH, Đ/c Nhạn, Lợi

Trên đây là nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác tháng 4/2018 của trường THCS Liêm Thuận,

Nhà trường xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến phòng giáo dục.

T/M Nhà trường

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận