tin tức-sự kiện

Đề thi đề xuất Môn thi: Vật lí

Đề thi đề xuất

Kỳ thi: HSG lớp 9

Môn thi: Vật lí .Thời gian làm bài: 150 phút

Họ và tên: Vũ Thị Tươi

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị: Trường THCS Liêm Thuận

Nội dung đề thi:

Câu 1:(5 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ

U1=180V ; R1=2000W ; R2=3000W .

a) Khi mắc vôn kế có điện trở Rv song

song với R1, vôn kế chỉ U1 = 60V.Hãy xác

định cườngđộ dòng điện qua các điện trở R1

và R2 .

b) Nếu mắc vôn kế song song với điện

Câu 2: (5 điểm)

Dùng nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U0 = 32V để thắp sáng một bộ bóng đèn cùng loại (2,5V-1,25W).Dây nối trong bộ đèn có điện trở không đáng kể. Dây nối từ bộ bóng đèn đến nguồn điện có điện trở là R=1W

trở R2, vôn kế chỉ bao nhiêu ?

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận