tin tức-sự kiện

Kế hoạch triển khai công tác tháng 11

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/BC-THCSLT

Liêm Thuận, Ngày 31 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO

V/v triển khai nội dung công tác tháng 11 năm 2017.

Kính gửi: Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Liêm

Căn cứ công văn hướng dẫn số 120/PGDĐT-THCS ngày 27/10/2017 của phòng giáo dục đào tạo Thanh Liêm về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2017. Từ tình hình thực tế nhà trường, Trường THCS Liêm Thuận triển khai nội dung các hoạt động giáo dục của nhà trường trong tháng 11 năm 2017 như sau:

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

I. Công tác phát triển phổ cập và duy trùy sĩ số:

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập xoá mù, cập nhật vào hệ thống mạng, đối khớp với học sinh trong trường và các trường tiểu học, mầm non.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ để duyệt với phòng giáo dục

- Duy trì sĩ số trong tháng không để học sinh bỏ học

- Duy trì lớp học bổ túc với 02 học viên học ghép với lớp 8 PT, hoàn thiện các loại hồ sơ bổ túc đầu năm.

- Trước 03/11

- 03/11

- Cả tháng

- Cả tháng

- Văn phòng, giáo viên phụ trách các thôn, đ/c Công

- Đ/c Công

- Đ/c Chung, GVCN

- Giáo viên bộ môn, đ/c Huy.

II. Giáo dục toàn diện

1. Giáo dục đạo đức và hoạt đông trải nghiệm sáng tạo:

- Duy trì tốt nề nếp đội, đẩy mạnh các hoạt động tự quản, phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

- Giáo dục ý thức kính trọng biết ơn thầy cô giáo, ý thức: “Uống nước nhớ nguồn”; “Tôn sư trọng đạo”

- Tổ chức các hoạt động tập thể như làm báo tường, tập luyện thi các tiết mục văn nghệ, tổ chức các trò chơi

- Kỷ niệm ngày 20/11 trang trọng và ý nghĩa. Mời ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành của xã.

- Khẩn trường hoàn thành dự án khoa học kỹ thuật đảm bảo có sản phẩm dự thi cấp huyện và được giải.

- Cả tháng

- Cả tháng

-Trước 19/11

- Trước 23/11

- GVCN, TPT, BGH

- GVCN, TPT, BGH

- Đ/c Hương, Luận, GVCN

BGH, BCH Công đoàn

Đ/c Chung, Công, Nhạn, Lanh, và HS

2. Hoạt động dạy và học:

- Kiểm tra việc thực hiện phân phối chương trình, nền nếp chuyên môn của GV.

- Trong tháng

- Đ/c Công, Nhạn, Lợi

- Hoàn thành việc chấm và tách kê điểm kiểm tra 8 tuần,thông báo điểm trên trang thông tin điện tử và học siinh các lớp

- 03/11

Đ/c Công

và bộ phận VP

- Hoàn thiện hồ sơ về hội thảo phương pháp dạy học bán tay nặn bột nộp biên bản, băng đĩa ghi hình cho PGD

- Tổ chức cho GV tham gia kỳ thi GVG cấp huyện, hoàn thiện hồ sơ: Chấm SKKN, giấy chứng nhận GVG 2 năm liền trước

- 04/11

- 31/10

- BGH và các tổ CM

- BGH và các tổ CM, Đ/c Nguyệt, Vũ, Khang

- Duy trì sinh hoạt chuyên môn, các tổ chọn 01 chuyên đề đổi mới phương pháp ôn tập để nâng cao chất lượng

- Duy trì sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh theo cụm địa điểm tại Thanh Hà.

- Chuẩn bị hội thảo phưưong pháp dạy học bàn tay nặn bột cấp huyện. Chuẩn bị ý kiến tham gia hội thảo và 01 tiết dạy vật lí sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột.

- 01/11

- Trong tháng

- 22/11

- Tổ chuyên môn

- Đ/c Hưng, Vũ

Đ/c Chung, Công, Hương, Tươi, Hạnh, Đ/c Hương dạy tiết Vật lí.

- Bồi dưỡng HSG 6,7,8,9 mỗi tuần 01 buổi,

Lập danh sách GV dạy, HS học và danh mục tài liệu tham khảo theo mẫu của PGD

- 02/11

Đ/c Công và GV bồi dưỡng HSG các môn

- Duyệt đề thi đề xuất với PGD

- 02/11

Đ/c Công

- Dạy nghề cho học sinh lớp 8, lịch 01 buổi/ tuần

ẩntong tháng

- Đ/c ,Tươi, Biên

- Thực hiện tốt lịch ôn tập và dạy thêm học thêm đảm bảo mỗi lớp bình quân đạt 3buổi/ tuần theo lịch của BGH.

- Trong tháng

GV bộ môn

3. Lao động sản xuất hướng nghiệp dạy nghề.

- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp thường xuyên, đảm bảo nhà trường luôn xanh sạch đẹp

- Cả tháng

- GVCN

- Tiếp tục dạy nghề cho HS lớp 8.

-Trước 3/11

- Đ/c Tươi, Biên

- Dạy bài hướng nghiệp tháng 11 cho HS lớp 9

Trong tháng

- Đ/c Chung

- Hoàn thành việc sửa chữa phòng học anh văn, các cửa sổ lớp học.

- 20/11

- BGH, Đ/c Vũ, Nhài, Hưng.

4. Công tác giáo dục thể chất- vệ sinh Mỹ dục:

- Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình môn TD, duy trì hoạt động TD và múa hát, tổ chức các trò chơi giữa giờ

- Cả tháng

- Đ/c Luận, Hương, GVCN

- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh cúm gia cầm, bệnh giao mùa.

- Cả tháng

- GVCN, TPT

- Tập luyện đội tuyển học sinh giỏi TDTT các môn cầu lông, Điền kinh,.

- Cả tháng

- Đ/c Luận

- Phối hợp tổ chức thi đấu môn bóng đá Nam với các trường trong cụm, địa điểm sẽ thống nhất sau khi thoả thuận các trường trong cụm.

- 16/11

- Đ/c Chung, Luận

III. Công tác quản lý

- Làm tốt công tác phổ cập, hoàn thành các loại hồ sơ.

- Xong trước 3/11

- BGH

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

-20/11

- BGH, BCH Công đoàn

- Chỉ đạo ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6,7,8,9.

- Trong tháng

- BGH

- Kiểm tra toàn diện 02đ/c, kiểm tra chuyên đề 02 đ/c

- Trong tháng

- Ban kiểm tra nội bộ trường học

- Tiếp tục quản lí tốt việc dạy thêm, học thêm hoàn thiện đầy đủ các loại hồ sơ quy định về dạy thêm học thêm.

- Trong tháng

- BGH

Trên đây là nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác tháng 11/2017 của trường THCS Liêm Thuận, Nhà trường xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến phòng giáo dục.

Hiệu trưởng

( Đã ký )

Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận