tin tức-sự kiện

Nghị quyết chi bộ tháng 3/2018

ĐẢNG BỘ XÃ LIÊM THUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LIÊM THUẬN

* Liêm Thuận, ngày 3 tháng 03 năm 2018

Số: 03/NQCB-THCS

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 03 NĂM 2018

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 02/2018

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Tuyên truyền trong đội ngũ CB,GV,NV tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết TW 4 khóa XII.

- Tiếp tục tuyên truyền trong đội ngũ CB, GV, HS kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; ý thức luật ATGT, phòng chống cháy nổ, phòng chống các tệ nạn xã hội sau tết Nguyên Đán.

- Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong đảng; tính gương mẫu đi đầu trong mỗi cán bộ đảng viên.

2. Công tác chính quyền:

- Tiếp tục ổn định nền nếp dạy và học sau tết Nguyên Đán.

- Hoàn thành hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ( đạt 02 học sinh) và học sinh giỏi dự nguồn khối 6,7,8.

- Hoàn thành kế họch dạy nghề phổ thông.

3. Hoạt động đoàn thể:

- Phối hợp các ban ngành đoàn thể vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

- Tổ chức duyệt các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho hội diễn tổ chức trong tháng 3/2018.

- Chuẩn bị điều kiện tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Tiếp tục lồng ghép nội dung kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ.

- Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng

* Đánh giá chung:

- Những mặt làm được:

+ CB,GV,NV tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết TW 4 khóa XII.

+ Đảng viên thực hiện đúng nhiệm vụ phân công; tham gia tích cực trong công tác vận động học sinh bỏ học trở lại trường.

+ Tổ chức thành công hoạt động tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong tháng.

+ Thực hiện tốt kế hoạch dạy và học.

+ Các bộ phận đoàn thể hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Hạn chế:.

+ Học sinh nguy cơ bỏ học diễn ra phức tạp ( 1 học sinh)

+ Còn một vài đồng chí quần chúng, đảng viên chưa thật sự sâu sát trong công tác giáo dục học sinh, trong giờ dạy quản lý nền nếp lớp chưa tốt.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 03 NĂM 2018

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Tuyên truyền trong đội ngũ CB,GV,NV tham gia học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tuyên truyền đội ngũ hiểu biết ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ Nữ ( 8/3), và Ngày thành lập Đoàn (26/3);

2. Công tác chính quyền:

- Tiếp tục duy trì nền nếp dạy và học. Kịp thời phối hợp với đảng viên, chính quyền địa phương ngăn chặn học sinh bỏ học.

- Phối hợp tổ chức thi nghề cho học sinh lớp 9.

- Tập trung các hoạt động kiểm tra, dự giờ giáo viên.

- Hoàn thành công tác chấm thi thực hành GVDG vòng trường.

- Có kế hoạch kiểm tra quy chế chuyên môn, hồ sơ TN.THCS khối 9.

- Xây dựng kế hoạch mở lớp năm 2018.

- Tổ chức cho học sinh thi KHKT cấp quốc gia tại Nghệ An

3. Hoạt động đoàn thể

- Phối hợp các ban ngành đoàn thể vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ Nữ, Ngày quốc tế hạnh phúc.

- Tổ chức hoạt động văn nghệ kỷ niệm chào mừng 86 năm ngày Thành lập Đoàn 26/3/1931- 26/3/2017.

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng

5. Công tác kiểm tra giám sát:

- Kiểm tra việc thực hiện khắc phục những tồn tại sau việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết TW 4 đối với đảng viên

- Giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Việc thực hiện chuẩn đạo đức nghề nghiệp của đảng viên theo nội dung đã đăng ký đối với đảng viên Vũ Thị Tươi

Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 được thông qua trong cuộc họp chi bộ ngày 03 tháng 03 năm 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo chi ủy chi chi bộ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

TM.CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

* Nơi nhận:

- Đảng ủy ( để báo cáo);

- Đảng viên ( để thực hiện);

- Lưu CB. Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận