tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN GIAI ĐOẠN 2015-2020, TẦM NHÌN 2025

PHÒNG GD – ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

Số: /KHCL-THCSLT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Liêm Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢCPHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

GIAI ĐOẠN 2015-2020, TẦM NHÌN 2025

TỔNG QUAN

Trường THCS Liêm Thuận – Thanh Liêm - Hà Nam được tách ra từ trường PTCS Liêm Thuận. Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất nhà trường nghèo nàn phòng học hoàn toàn bằng tranh tre, nứa lá, học sinh phải đi học nhờ trường tiểu học, xã hội chưa thật sự quan tâm đến giáo dục.Vì vậy những năm đầu chất lượng giáo dục của nhà trường còn thấp, học sinh bỏ học chiếm 3-5%. 5 năm qua trường THCS Liêm Thuận đã có nhiều đổi thay, những kết quả nhà trường đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững,đã, đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương .

Kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hội đồng trường và hoạt động của ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Liêm Thuận là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông.Đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội trong giai đoạn hiện nay là đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng .

I.TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

1.Điểm mạnh:

*Đội ngũ cán bộ giáo viên,nhân viên nhà trường: 27đ/c trong đó BGH: 2đ/c, giáo viên trực tiếp giảng dạy: 21đ/c, đủ chủng loại các bộ môn, nhân viên: 3đ/c.

- Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 65%, đến 2015 nhà trường có 83,87% cán bộ giáo viên có trình độ đại học.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên đa số có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình, tâm huyết trách nhiệm luôn có ý thức tự học tự rèn để khẳng định mình.

- BGH: nhiệt tình, có trách nhiệm cao, luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,được sự tín nhiệm của cán bộ giáo viên nhà trường, nhân dân địa phương và ngành giáo dục Thanh Liêm.

- Nhà trường có uy tín với ngành về chất lượng giáo dục.

- Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn đội gắn kết thành một khối thống nhất, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc chung.

* Học sinh:Tổng số 260 chia 8 lớp

- Chất lượng năm học 2015-2016:

+ Xếp loại hạnh kiểm : khá tốt 99,6 % , trung bình 0,4 % .

+ Xếp loại học lực : giỏi 9,6 %, khá 36,2%, trung bình 42,3 % yếu : 11,9%

+ Thi học sinh giỏi cấp huyện đạt 12 giải, học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 4 giải.

*Cơ sở vật chất nhà trường:

+ Phòng học : 8

+ Phòng bộ môn : 06

+ Phòng tin :01 ( 50m2) với 18 máy đã được kết nối Internet

+ Phòng thư viện : 01( 70 m2) với hơn 3500 cuốn sách

+ Phòng hội đồng : 70 m2

Cơ sở vật chất bước đầu đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay tuy nhiên chưa đồng bộ ( bàn ghế học sinh, thiết bị dạy học, phòng phục vụ giáo dục còn thiếu )

*Thành tích chính: liên tục nhiều năm đạt trường tiên tiến. Luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu về các phong trào của ngành giáo dục như: phổ cập giáo dục, xã hội hóa giáo dục. Đoàn - Đội, Công đoàn, Thể dục Thể thao, Văn nghệ, các hoạt động xã hội từ thiện do các cấp, các ngành tổ chức … Liên tục nhiều năm được công nhận là đơn vị lá cờ đầu của phong trào giáo dục huyện Thanh Liêm .

2.Điểm hạn chế :

- Cơ chế: Hàng năm, luôn có sự biến động, luân chuyển các trường trên địa

bàn, dẫn đến một số giáo viên chưa thực sự an tâm công tác, chưa có sự cống hiến hết mình.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: một số giáo viên do tuổi cao nên việc tiếp cận với phương tiện dạy học hiện đại còn gặp nhiều khó khăn, cán bộ thiết bị không được đào tạo đúng ngạch bậc (giáo viên kiêm nhiệm) nên khó đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của nhà trường.

- Học sinh: Số học sinh có kết quả học tập trung bình và yếu còn nhiều. Một số học sinh có hoàn cảnh gia đình éo le, bố mất, mẹ đi làm ăn xa, sống với ông, bà nên thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình. Khu vực gần trường có nhiều quán điện tử lôi cuốn các em bỏ học đi chơi. Đời sống nhân dân 70% sống bằng nghề trồng lúa thu nhập thấp, chưa có điều kiện đầu tư cho giáo dục.

- Cơ sở vật chất : Các phòng học tuy bước đầu đủ điều kiện học song một số phòng học do đã xây dựng từ lâu nay xuống cấp phải tu sửa nhiều. Phòng làm việc của giáo viên, tổ chuyên môn còn thiếu, thư viên chưa có nhiều sách tham khảo của học sinh phòng đọc dành cho giáo viên còn thiếu bàn ghế, chưa xây dựng được nhà đa năng.

3.Thời cơ

- Đội ngũ giáo viênđược đào tạo cơ bản, một số có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tốt. đã từng đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

- Nhu cầu giáo dục chất lượng cao trong nhân dân ngày một tăng, nên sự quan tâm đến giáo dục của đa số phụ huynh ngày một nhiều.

-Đảng ủy, UBND xã Liêm Thuận và Phòng GD&ĐT quan tâm, chỉ đạo sâu sát; các ban ngành luôn động viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả.

- Được hầu hết phụ huynh,Nhân dân xã Liêm Thuận tin tưởng, tín nhiệm gắn bó và hết lòng ủng hộ nhà trường.

- Cơ chế chính sách và thể chế quản lý giáo dục đã có sự thay đổi, nghị định về tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm đã giúp các nhà trường tự chủ trong công tác.

4.Các thách thức

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh,của xã hội trong thời kỳ hội nhập.

-Chất lưọng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, nắm vững nguyên tắc đổi mới PPDH, cách thức hướng dẫn học sinh lựa chọn PPHT, biết tiếp nhận những thông tin phản hồi từ sự đánh giá nhận xét của HS về PPDH.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh theo chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT

- Thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

- Trình độ CNTT và các yêu cầu về nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên

- Đổi mới PPDH và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học, trong dạy và học

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo tu sửa hệ thống của sổ, cửa ra vàocác phòng học thông thường, tư sửa 360m2 sân bê tông khu vực phía đông, cải tạo hệ thống lán xe học sinh, xây bể chứa rác của nhà trường.

II. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ

1. Sứ mạng:Tạo môi trường tốt nhất cho các học sinh phát triển toàn diện để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước

2.Tầm nhìn :Đến hết năm 2016 làmột trong những trường chuẩn, chất lượng cao được phụ huynh tin cậy và học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện. Nơimà giáo viên và học sinh đều khát khao học tập và công hiến để khẳng định mình.

3.Hệ thống các giá trị cơ bản của nhà trường

- Tinh thần trách nhiệm

- Tính đoàn kết

- Tính trung thực

- Tính sáng tạo

- Lòng tự trọng

- Khát vọng vươn lên

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

1.Các mục tiêu tổng quát:

1.1- Mục tiêu ngắn hạn(Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục):

- Đến hết năm 2016, Trường THCS Liêm Thuận đạt duy trì chuẩn Quốc gia và được biết đến là một trường THCS năng động, có tầmnhìn và quyết tâm phát triển cao.

2.1- Mục tiêu trung hạn(phát triển thương hiệu):

- Đến hết năm 2016, trường THCS Liêm Thuận tiếp tục duy trì chuẩn quốc gia, được đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đạt chuẩn cấp độ III.

3.1- Mục tiêu dài hạn(khẳng định thương hiệu):

- Đến năm 2020, trường THCS Liêm Thuận được xếp hạng cao của tỉnh Hà Nam .

2. Các mục tiêu cụ thể :

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Trình độ : Phấn đấu đến 2017 : 80% giáo viên có trình độ đại học,đến 2020 :95% giáo viên trình độ đai học

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đánh giá khá, giỏi đạt trên 80%

- Từ nay đến 2017 : 90% cán bộ giáo viên sử dụng thành thạo máy tính. Đến năm 2018 phấn đấu số tiết dạy bằng bài giảng điện tử ứng dụng công nghệ thông tin đạt trên 50%

2.2. Học sinh :

- Quy mô :

+ Từ nay đến 2020 duy trì 8 lớp với 260-300 học sinh, bình quân 35-37 HS/lớp.

+ Từ 2020 - 2025 duy trì 8 lớp với 270 -320 học sinh, bình quân 33- 35 HS/ lớp.

- Chất lượng học tập :

+ Từ năm học 2015 ­- 2020 phấn đấu học lực giỏi 12-15%, học lực khá 40-50%, học lực yếu dưới 2%

Thi học sinh giỏi cấp huyện phấn đấu đạt 15-20 giải, cấp tỉnh 4-10 giải trở lên

+ Đến năm 2020 phấn đấu học lực khá giỏi trên 70%,học lực yếu dưới 1.5%

- Chất lượng đạo đức kỹ năng sống :

+ Chất lượng đạo đức khá, tốt đạt 97% trở lên, trung bình dưới 3%

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản: kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng chống tai nạn….

2.3. Cơ sở vật chất

- Phòng học, phòng bộ môn, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, riêng phòng học bộ môn phấn đấu đủ tiêu chuẩn theo quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 16/7/2008

- Trang thiết bị nội thất của phòng học bộ môn là loại chuyên dùng đáp ứng được yêu cầu đặc thù của bộ môn

- Có nhà đa năng tối thiểu đạt 200m2được trang bị theo hướng hiện đại,

- Xây dựng môi trường sư phạm " xanh- sạch- đẹp"

Phấn đấu từ 2017 đến 2020 cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định nông thôn mới

3. Phương châm hành động:" Chất lượng giáo dục tốt luôn là mục tiêu của mỗi giáo viên và của nhà trường"

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.

1. Các giải pháp chủ đạo

- Thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể hội đồng sư phạm để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu.

- Tranh thủ sự đồng thuận và tăng cường sự gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể

2.1. Xây dựng quy chế và nền nếp hoạt động:

- Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ.

- Xây dựng cơ chế chính sách theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Thể chế hóa hệ thống văn bản quản lý và ban hành một số quy chế, quy định mang tính đặc thù của đơn vị đảm bảo sự nhất quán theo tinh thần chỉ đạo của Ngành.

- Phụ trách thực hiện : Hiệu trưởng, cán bộ tổ Văn phòng, cán bộ đoàn thể.

2.2. Hoàn thiện bộ máy tổ chức:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong Trường.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho các giáo viên đảm trách vai trò chủ chốt trong bộ máy tổ chức nhà trường.

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, cán bộ đoàn thể.

2.3. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ :

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ GV có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt, cán bộ, giáo viên trẻ, trách nhiệm, năng lực... bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, phó hiệu trưởng.

2.4.Nâng cao chất lượng giáo dục:

- Điều tra, khảo sát và dự báo số lượng, chất lượng học sinh đầu vào để xác định các phương pháp dạy – học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp đối tượng học sinh và yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

- Phụ trách thực hiện: Phó hiệu trưởng chuyên môn, các tổ trưởng chuyên môn và đội ngũ giáo viên.

2.5. Xây dựng cơ sở vật chất:

- Tham mưu với UBND xã, Phòng GD & ĐT đầu tư xây dựng nhà 3 tầng có các phòng phục vụ học tập theo đúng tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia

-Ứng dụng tin học trong quản lý của Nhà trườngtrong quản lý, thực hành chuyên môn và các hoạt động khác, cụ thể: Sử dụng thư điện tử, xây dựng WebSite, sử dụng phần mềm chuyên môn trong giảng dạy, quản lý .Các thông tin quản lý giữa các tổ chuyên môn, các bộ phận trong nhà trường bước đầu qua hộp thư điện tử, kế đến là hệ thống nối mạng nội bộ và website của Trường.

- Tranh thủ các dự án và sự tham mưu, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và Hội Cha mẹ học sinh, các nguồn lực bên ngoài để sửa chữa, xây dựng các công trình nhỏ trong khuôn viên trường, cải tạo tường rào và hoàn thiện nhà để xe cho học sinh.

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; TPT Đội; Bí thư Đoàn; Tổ chuyên môn.

2.6. Lập dự toán kế hoạch - tài chính:

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán, và minh bạch các nguồn thu, chi.

- Tham mưu với địa phương và hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân.

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng, đội ngũ cán bộ chủ chốt, Kế toán, Trưởng ban Hội CMHS.

2.7. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá hình ảnh của nhà trường:

- Đầu tư xây dựng và khai thác có hiệu quả website của Trường.

- Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của Trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí…

- Khuyến khích giáo viêntham gia vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.

- Phụ trách thực hiện: Hiệu trưởng và tổ văn phòng và tổ công nghệ thông tin.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển tổng thể cho toàn trường.

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án có liên quan đến đơn vị.

-Tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động hàng năm và thực hiện kế hoạch chiến lược theo từng giai đoạn phát triển của đơn vị.

2. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn và các bộ phận nhà trường

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.

3. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên

- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi; xứng đáng làtấm gương sángcho học sinh noi theo.

- Tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường dựa vào khả năng của mỗi cá nhân với phương châm “Nổ lực của cá nhân là thànhcông của tập thể” và khẩu hiệu hành động“Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

4. Trách nhiệm của học sinh:

- Ra sức rèn luyện đạo đức và năng lực học tập theo phương châm “Chăm ngoan - Học giỏi’’ và khẩu hiệu hành động: “Kiên trì – Vượt khó – Vươn lên“.

- Tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học hoặc học nghề.

- Phấn đầu trở thành những người công dân tốt.

5. Trách nhiệm của phụ huynh và Hội cha mẹ học sinh

- Phối hợp với nhà trường, giáo dục và bồi dưỡng cho học sinh các giá trị cốt lõi trong hệ thống giá trị của kế hoạch chiến lược.

- Hỗ trợ tinh thần, vật chất … giúp nhà trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển từng giai đoạn của Kế hoạch chiến lược.

- Có kế hoạch đầu tư xây dựng lại lán xe học sinh cho Trường THCS Liêm Thuận và xây dựng khu xử lý rác đạt tiêu chuẩn hiện đạ.

Trên đây là toàn bộ Kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Liêm Thuận giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Đơn vị sẽ xây dựng lộ trình và cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của Ngành nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận