tin tức-sự kiện

Kế hoạch triển khai công tác tháng 12 năm 2017

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/ KH-THCSLT

Liêm Thuận, ngày 03 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH

triển khai nội dung công tác tháng 12 năm 2017.

Kính gửi: Phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Liêm

Căn cứ công văn hướng dẫn ngày 28/11/2017 của phòng giáo dục đào tạo Thanh Liêm về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 năm 2016. Từ tình hình thực tế nhà trường, Trường THCS Liêm Thuận triển khai nội dung các hoạt động giáo dục của nhà trường trong tháng 12 năm 2017 như sau:

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

I. Công tác phát triển phổ cập và duy trùy sĩ số:

- Kiểm tra lại từng biểu mẫu để sửa và cập nhật lại trong tháng 12/2017.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập để đón đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập - XMC

- Duy trì sĩ số trong tháng không để học sinh bỏ học

- Duy trì lớp học bổ túc với 02 học viên học ghép với lớp 8 PT, hoàn thiện các loại hồ sơ bổ túc đầu năm.

- Trước 04/12

- Trước 07/12

- Cả tháng

- Cả tháng

- Văn phòng, đ/c Công

- Đ/c Chung, Công

Đ/c Chung, GVCN

- Giáo viên bộ môn, đ/c Huy.

II. Giáo dục toàn diện

1. Giáo dục đạo đức và hoạt đông trải nghiệm sáng tạo:

- Duy trì tốt nề nếp đội, đẩy mạnh các hoạt động tự quản, phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Tổ chức nghe nói chuyện về truyền thống QĐ NDVN

- Rèn luyện tác phong Anh bộ đội Cụ Hồ, tổ chức nói chuyện truyền thống nhân ngày 22/12.

- Tổ chức các hoạt động tập thể như thăm viếng, quét dọn nghĩa trang liệt sỹ.

- Kỷ niệm ngày 22/12 trang trọng và ý nghĩa.

- Cả tháng

- 18/12

- Cả tháng

-Trước 19/12

Trong tháng

- GVCN, TPT, BGH

TPT

- GVCN, TPT, BGH

Đ/c Hương

-BGH, TPT

TPT, GVCN

2. Hoạt động dạy và học:

- Kiểm tra việc thực hiện phân phối chương trình, nền nếp chuyên môn của GV.

- Trong tháng

- Đ/c Công, Nhạn, Lợi

- Tích cực bồi dưỡng HSG lớp 9, tổ chức cho HS dự thi HSG vòng 1 theo lịch của PGD.

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục địa phương ở các môn Văn, Sử, Địa, CD theo tài liệu của Sở và GV sưu tầm biên soạn

- 14/12

Trước 25/12

- Giáo viên các bộ môn

GV các bộ môn

- Thực hiện tốt lịch ôn tập và dạy thêm học thêm đảm bảo mỗi lớp bình quân đạt 3- 4buổi/ tuần theo lịch của BGH.

- Trong tháng

- GV bộ môn

- Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ theo lịch của PGD

- Theo lịch PGD

- BGH, GV, NV toàn trường

- Hoàn thành cập nhật điểm lên sổ điểm điện tử

Trong tháng

GV bộ môn

- Hoàn thành việc tải các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn lên trang trường học kết nối

20/12

Tổ trưởng chuyên môn

Tổ chức cho HS hoàn thành dự án KHKT Bảo tồn nét lạ Trống quân Liêm Thuận dự thi cấp huyện và phấn đấu dự thi và có giải cấp tỉnh

Theo lịch PGD

đ/c Chung, Nhạn và 02 HS

3. Lao động sản xuất hướng nghiệp dạy nghề.

- Tiếp tục cho HS lớp 9 học bài hướng nghiệp tháng 12

- Trong tháng

- Đ/c Chung

- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp thường xuyên, đảm bảo nhà trường luôn xanh sạch đẹp.

- Trước 10/12

- Đ/c Công, GV TD,

- Tổ chức dạy nghề cho học sinh khối 8

Trong tháng

Đ/c Tươi, Biên

4. Công tác giáo dục thể chất- vệ sinh Mỹ dục:

- Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình môn TD, duy trì hoạt động TD và múa hát, tổ chức các trò chơi giữa giờ

- Cả tháng

- Đ/c Luận, Hương, GVCN

- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh cúm gia cầm, bệnh giao mùa.

- Cả tháng

- GVCN, TPT

- Tập luyện đội tuyển học sinh giỏi TDTT.

- Lập danh sách HSG TDTT các môn như: Điền kinh, Cầu lông, cờ vua.

- Tổ chức cho HS tham gia thi HSG TDTT cấp cụm:

+ Môn cờ vua

+ Môn bóng đá: Cho 01 HS tập luyện và thi đấu cấp tỉnh môn bóng đá Nam

- Chốt số lượng học sinh tham gia BHYT

- Cả tháng

- 02/12

- 27,28/12

3/1ảmTong tháng

- Đ/c Luận

- Đ/c Luận, Công

- Đ/c Luận, Công

Đ/c Luận

Đ/c Chung, Luận

- Gv chủ nhiệm, đc Nhài

III. Công tác quản lý

- Làm tốt công tác phổ cập, hoàn thành các loại hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra SGD

- Xong trước 10/12

- BGH

- Tổ chức kỷ niệm ngày 22/12.

-22/12

- BGH, TPT

- Tổ chức tốt kỳ kiểm tra cuối học kỳ các môn theo kế hoạch của PGD.

- Theo lịch PGD

- BGH

- Chỉ đạo ôn luyện học sinh giỏi các môn văn hóa khối 6,7,8,9. Cử giáo viên coi và dẫn học sinh dự thi HSG TDTT.

- Trong tháng

- BGH

- Kiểm tra toàn diện 02 đ/c, kiểm tra chuyên đề 02 đ/c

- Trong tháng

- Ban kiểm tra nội bộ trường học

- Tiếp tục quản lí tốt việc dạy thêm, học thêm hoàn thiện đầy đủ các loại hồ sơ quy định về dạy thêm học thêm.

- Trong tháng

- BGH

Trên đây là nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác tháng 12/2017 của trường THCS Liêm Thuận, Nhà trường xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến phòng giáo dục.

T/M Nhà trường

Hiệu trưởng

( Đã ký )

Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận