tin tức-sự kiện

Nghị quyết chi bộ tháng 5/2016

Về triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tháng 5 năm 2016

A.ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ T4/2016

1. Công tác chính trị, tư tưởng
- Thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ,trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5.
2. Lãnh đạo xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị
- Xây dựng kế hoạch thi học kì II.
- Thực hiện kế hoạch dạy phụ đạo học sinh khối 9 với 3 môn Ngữ văn, ToánTiếng Anh,BDHSG các môn khối 8
- Kiểm tra kiến thức Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
3. Lãnh đạo các đoàn thể trong nhà trường
a) Công đoàn
Phối hợp với đoàn thanh niên, lãnh đạo nhà trường động viên cán bộ giáo viên công nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động hai không với bốn nội dung, tích cực xây dựng trường học thân thiện. Thường xuyên theo dõi quy chế chuyên môn và quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ.
- Xây dựng kế hoạch tham quan du lịch cho đoàn viên.
b) Chi đoàn –Liên đội
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5.
- Thường xuyên kiểm tra nề nếp học sinh.
4. Công tác xây dựng đảng
- Đảm bảo nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạtlãnh đạo của chi bộ.
5. Công tác kiểm tra của Chi bộ
- Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng Viên năm 2016.
6. Công tác khác

- Hoàn thiện hồ sơ,thư viện và cơ sở vật chất để đón đoàn kiểm tra của Huyện kiểm tra kĩ thuật về trường chuẩn quốc gia.
A.CÔNG TÁC T5 / 2016

1. Công tác chính trị, tư tưởng
-Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM : Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện đúng cương vị của mình trên cương vị, vị trí công tác.

- Kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ và kỉ niệm ngày sinh nhật Bác.

2. Lãnh đạo xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị
- Thực hiện ôn tập học sinh khối 6, 7, 8, 9 với 3 môn Ngữ văn, ToánTiếng Anh và môn thứ 4 do Phòng và Sở chỉ định .
- Tổ chức thi cuối năm nghiêm túc đúng quy chế.Xét lên lớp hoàn thành hồ sơ cuối năm, xét TN THCS.
- Tiếp tục ôn vào 10 cho học sinh khối lớp 9 với 3 môn :Văn,Toán,Tiếng Anh.

3. Lãnh đạo các đoàn thể trong nhà trường
a) Công đoàn
- Phối hợp với đoàn thanh niên, lãnh đạo nhà trường động viên cán bộ giáo viên công nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tích cực xây dựng trường học thân thiện. Thường xuyên theo dõi quy chế chuyên môn và quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ.
- Xây dựng kế hoạch tham quan du lịch cho đoàn viên.
b) Chi đoàn –Liên đội
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 và ngày sinh nhật Bác 19/5
- Thường xuyên kiểm tra nề nếp học sinh.
- Tổ chức tham quan học tập cho học sinh; Hội thi nghi thức Đội cấp huyện.
4. Công tác xây dựng đảng
- Đảm bảo nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạtlãnh đạo của chi bộ.
5. Công tác kiểm tra của Chi bộ
- Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng Viên năm 2016.
6. Công tác khác

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ,thư viện và cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia.

- Họp PHHS các khối lớp. Khen thưởng cuối năm
- Xét đánh giá viên chức, xét chuẩn nghề nghiệp và xét thi đua cuối năm. Tổng kết năm học
- Chuẩn bị công tác hè.
Trên đây là kết quả thực hiện nghị quyết trọng tâm tháng 4 năm 2016 và nghị quyết tháng 5/ 2016 của chi bộ trường THCS Liêm Thuận đã được triển khai đến toàn thể đảng viên trong chi bộ và nhất trí thông qua đồng thời tổ chức triển khai thực hiện.
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

VŨ VĂN CHUNG

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận