tin tức-sự kiện

Nghị quyết tháng 7 năm 2018

ĐẢNG BỘ XÃ LIÊM THUẬN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS LIÊM THUẬN

* Liêm Thuận, ngày 3 tháng 07 năm 2018

Số: 07/ NQCB-THCS

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2018

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 6/2018

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Phối hôp xã đoàn tổ chức tuyên truyền đội ngũ CB,GV,NV và học sinh hiểu biết ý nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6);

- Đảng viên, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ trực bảo vệ cơ quan.

2. Công tác chính quyền:

- Thực hiện tốt công tác ôn tập thi tuyển lớp 10 hệ THPT;

- Hoàn thành hồ sơ thi tuyển ( 56/73 hồ sơ);

- Tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xét tuyển sinh lớp 6 đúng theo lịch của PGD.Kết quả có 81hồ sơ được tuyển vào lớp 6 năm học 2018 – 2019;

- Các bộ phận chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác kiểm tra thi đua của ngành. Kết quả đạt 100/200 điểm đủ điều kiện đề nghị khen tặng tập thể LđXS.

3. Hoạt động đoàn thể:

- Đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: thực hiện tốt việc tuyên truyền đội ngũ đoàn viên, đội viên và học sinh hiểu biết ý nghĩa ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6);

- Công đoàn: thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền công đoàn viên thực hiện đúng việc trực bảo vệ cơ quan; phối hợp với chính quyền chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác kiểm tra thi đua của ngành; Thực hiện đúng chỉ đạo LĐLĐ huyện về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kết quả có 5 đồng chí được bầu vào BCH CĐ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng ủy về việc cử quần chúng tham gia lớp cảm tình đảng. Kết quả 01 đồng chí tham gia học tập;

- Thực hiện đúng công văn số 1022/SGD&ĐT-CTTT ngày 25 tháng 5 năm 2017 về việc bố trí thời gian cho việc sinh hoạt cấp ủy và chi bộ định kỳ hàng tháng.

5. Công tác kiểm tra, giám sát:

Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ đảng; việc thực hiện khắc phục những tồn tại sau việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết TW 4 đối với đảng viên Nguyễn Thị Diễm.

* Đánh giá chung:

- Những mặt làm được:

+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đội ngũ đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn nêu cao tính tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ;

+ Hoàn thành công tác phúc tra thi đua cuối năm;

- Hạn chế:

Chưa mở được lớp Tiếng Anh thí điểm.

* Nguyên nhân hạn chế:

Công tác phối hợp triển khai lớp Tiếng Anh thí điểm đối với đơn vị Tiểu học chưa thực hiện tốt.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2018

1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Tổ chức tuyên truyền đội ngũ CB,GV,NV, đảng viên hiểu biết ý nghĩa ngày Thương binh liệt sĩ (27/7);

- Thực hiện đúng công văn số 363/PGD&ĐT - TCCB ngày 04 tháng 7 năm 2018 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng và quản lý cán bộ, giáo viên; công văn số về việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm “ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018;

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về trực bảo vệ cơ quan.

2. Công tác chính quyền:

- Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp phân luồng sau TN.THCS, học sinh thi hỏng lớp 10 năm học 2018 - 2019;

- Hoàn thành biên chế lớp; phân công CB,GV,NV; xây dựng kế hoạch dạy học;

- Tham gia coi, chấm thi tuyển sinh lớp 10 đúng quy định;

- Tiếp tục duy trì nề nếp dạy và học lớp phổ cập.

3. Hoạt động đoàn thể:

- Đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: thực hiện tuyên truyền đội ngũ đoàn viên, đội viên và học sinh hiểu biết ý nghĩa ngày Thương binh liệt sĩ (27/7); Phối hợp xã đoàn tổ chức các hoạt động thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã; Có kế hoạch phối hợp với đơn vị Tiểu học Liêm Thuận, tham gia Hội thi “ Kể chuyện sách hè” do Huyện đoàn tổ chức.

- Công đoàn:

+ Thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền công đoàn viên thực hiện đúng việc trực bảo vệ cơ quan;

+ Phát động đến toàn thể CB,GV,NV hưởng ứng phong trào xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2018 do Ủy Ban Nhân Dân huyện Thanh Liêm phát động;

+Kiện toàn BCH mới ( phân công, phân nhiệm rõ các thành viên BCH).

4. Công tác xây dựng Đảng:

- Thông qua hồ sơ kết nạp đảng cho quần chúng Phạm thị Hợi;

- Tiếp tục giới thiệu quần chúng làm hồ sơ kết nạp đảng.

5. Công tác kiểm tra, giám sát:

Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ đảng; việc thực hiện khắc phục những tồn tại sau việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết TW 4 đối với đảng viên Đỗ Thị Lanh.

Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ tháng 07 năm 2018 được thông qua trong cuộc họp chi bộ ngày 3 tháng 7 năm 2018. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo chi ủy chi chi bộ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

TM.CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

* Nơi nhận:

- Đảng ủy ( để báo cáo);

- Đảng viên ( để thực hiện) Vũ Văn Chung

- Lưu CB.

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận