tin tức-sự kiện

Kế hoạch triển khai công tác tháng 9

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THANH LIÊM

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN

SỐ: BC/THCS-LT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Liêm Thuận, ngày 01 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai nội dung công tác tháng 9 năm 2017.

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Liêm

- Căn cứ công văn hướng dẫn số 88/THCS ngày 30/8/2017 của phòng giáo dục đào tạo Thanh Liêm về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2017. Từ tình hình thực tế nhà trường, Trường THCS Liêm Thuận triển khai nội dung các hoạt động giáo dục của nhà trường trong tháng 9 năm 2017 như sau:

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

I. Công tác phát triển phổ cập và duy trùy sĩ số:

- Điều tra phổ cập, hoàn thành công tác điều tra năm học 2017-2018

iểm tra lại dữ liệu nhập phiếu thống kê phổ cập ở 3 cấp học, cập nhật vào hệ thống mạng, đối khớp với học sinh trong trường.

- Trước 05/9

Trong tháng 9

giáo viên phụ trách các thôn,

- Văn phòng,

đ/c Công

- Tách thống kê cho các trường, yêu cầu trường Mầm non tiếp tục cập nhật thông tin độ tuổi học sinh đang quản lý

- Trước 25/9

- Đ/c Chung, Công

- Duy trì sĩ số trong tháng không để học sinh bỏ học

- Trước 20/10

- GV toàn trường và BGH

- Duy trì lớp học bổ túc với 01 học viên học ghép với lớp 9 PT, hoàn thiện các loại hồ sơ bổ túc đầu năm.

- Cả tháng

- Đ/c Chung, GVCN

- Giáo viên bộ môn, đ/c Huy.

II. Công tác quản lý và dạy học

1. Giáo dục đạo đức và hoạt đông trải nghiệm:

- Thực hiện tốt nội dung buổi lễ khai giảng năm học 2017-2018

- Duy trì hát quốc ca vào lễ chào cờ, quay video lễ chào cờ và đăng lên website của nhà trường.

05/9

Trong tháng

GV toàn trường

Đ/c Hương, đ/c Chung

- Duy trì tốt nề nếp đội, đẩy mạnh các hoạt động tự quản, như truy bài đầu giờ, xếp hàng ra vào lớp, hát đầu giờ, thể dục và múa hát sinh hoạt tập thể.

- Cả tháng

- GVCN, TPT, BGH

- Tổ chức cho các lớp kiểm tra điều kiện học tập của học sinh như sách vở đồ dùng học tập, sách giáo khoa…

08/9

15/9

GVCN

- Xây dựng kế hoạch bổi dưỡng học sinh giỏi các môn khối lớp. Chỉ tiêu mỗi môn khối dạy ít nhất 15 buổi, mỗi buổi 3 tiết. Giáo viên phụ trách có kế hoạch, chương trình giảng dạy báo cáo tổ chuyên môn và Ban giám hiệu.

- Trước 25/9

- Đ/c Công, Nhạn, Lợi, GV bộ môn

2. Hoạt động dạy và học:

- Duy trì nề nếp dạy và học ở tất cả các môn học và các khối lớp.

- Họp các tổ chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Phân công chuyên môn hợp lý khoa học.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện tốt phân phối chương trình theo công văn số 791/HD-BGD ĐT ngày 25/6/2013

- Kiểm tra rà soát lại phân phối chương trình, nộp kết quả về PGD trước 10/9

- Trong tháng

- Trước 10/9

- Trước 10/9

- Trước 10/9

- GV toàn trường

- Đ/c Công, Nhạn, Lợi, GV bộ môn

- Đ/c Công

- Đ/c Công, Nhạn, Lợi, GV bộ môn

- Chuẩn bị và triển khai đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng… tổ chức ký duyệt, kiểm tra việc thực hiện các nề nếp chuyên môn có đánh giá xếp loại hàng tuần.

- Trong tháng

- Đ/c Công, Nhạn, Lợi, GV bộ môn

- Thực hiện tốt nề nếp dạy học trên các phòng học bộ môn, cập nhật đầy đủ các loại hồ sơ quản lý phòng bộ môn. Cập nhật sổ mượn trả thiết bị.

- Trong tháng

- GV toàn trường

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, kế hoạch giảng dạy các môn học

Trước 20/9

Đ/c Lợi, Nhạn GV bộ môn

- Cập nhật sổ điểm điện tử và trường học kết nối

- Trong cả tháng

- Giáo viên các bộ môn

- Sinh hoạt chuyên môn giáo viên tiếng Anh

- Theo lịch của PGD

- Đ/c Hưng, Vũ

- Thực hiện tốt lịch ôn tập và dạy thêm học thêm đảm bảo mỗi lớp bình quân đạt 3buổi/ tuần theo lịch của BGH.

- Trong tháng

GV bộ môn

3. Lao động sản xuất hướng nghiệp dạy nghề.

- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp thường xuyên, đảm bảo nhà trường luôn xanh sạch đẹp

- Cả tháng

- GVCN

- Cắt cỏ sân thể dục, trồng lại bồn hoa trước cửa lớp, trực nhật vệ sinh hàng ngày.

- Cả tháng

- GVCN

- Tu sửa bàn ghế, hệ thống cửa các lớp học

- Trước 10/9

- Chung, Công

- Làm mới lán xe học sinh lớp 6 (70m2 mái tôn)

- Trước 10/9

- BGH, Đ/c Vũ, Nhài, Hưng.

4. Công tác giáo dục thể chất- vệ sinh Mỹ dục:

- Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình môn TD, duy trì hoạt động TD và múa hát, tổ chức các trò chơi giữa giờ

- Cả tháng

- Đ/c Luận, Hương, GVCN

- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sức khỏe, phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

- Trước ngày 10/9

- GVCN, TPT

- Tuyên truyền vận động tích cực học sinh tham gia BHYT đảm bảo tỷ lệ 100%, tham gia loại hình Bảo hiểm thân thể với công ty Bảo Việt, MIX

- Cả tháng

- Gv chủ nhiệm, đ/c Chung, Công

III. Công tác quản lý

- Chỉ đạo thực hiện tốt lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 đảm bảo ngắn gọn trang nghiêm, tạo không khí phấn khởi đầu năm học.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đầu năm như trang thiết bị dạy học, bàn ghế học sinh, hệ thống cửa sổ, cửa ra vào các phòng học, lán xe học sinh.

- 5/9

- Trước 10/9

- Đ/c Chung, Công

- Đ/c Chung, Công

- Làm tốt công tác điều tra phổ cập, hoàn thành các loại hồ sơ.

- Xong trước 25/9

- Chung, Công

- Duyệt xong kế hoạch các tổ chuyên môn và cá nhân các giáo viên

- 25/9

- Chung, Công

- Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đầu năm.

- Trong tháng

- Chung, Công

- Tiếp tục quản lí tốt việc dạy thêm, học thêm hoàn thiện đầy đủ các loại hồ sơ quy định về dạy thêm học thêm.

- Trong tháng

- Chung, Công

- Chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức tốt Đại hội công đoàn

- Trước 30/9

Đ/c Chung, Vũ

Trên đây là nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác tháng 9/2017 của trường THCS Liêm Thuận.

Hiệu trưởng

( Đã ký )

Vũ Văn Chung

Tác giả: thcsliemthuan

Xem thêm

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận