giới thiệu

TRƯỜNG THCS LIÊM THUẬN 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG.

          Trường THCS Liêm Thuận tiền thân là trường Cấp II Liêm Thuận được thành lập tháng 08/1966 tại thôn Lau xã Liêm Thuận do cô Nguyễn Thị Thanh làm Hiệu trưởng, ngày đầu thành lập cơ sở vật chất vô cùng khó khăn lớp học tạm bợ, tranh tre, nứa lá. Sau đó cô Thanh chuyển công tác, thầy Tạ Đình Chiêm tiếp tục làm Hiệu trưởng. Năm học 1968 – 1969 thầy Tạ ĐÌnh Chiêm chuyển công tác, thầy Hoàng Bá Vọng thay thầy Chiêm phụ trách.

          Năm học 1970 – 1971 trường được chuyển về vị trí Quán Vải xã Liêm Thuận (nơi trường đóng hiện nay), cơ sở vật chất đã dần hoàn thiện, các phòng học được xây thêm nhưng trường vẫn phải học 2 đến 3 ca.

          Từ năm học 1975- 1976 đến năm học 1980-1981 nhà trường đã được xây dựng cơ bản,

 Trải qua 50 xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, nhân dân huyện Thanh Liêm nói chung, Đảng bộ xã Liêm Thuận nói riêng đã chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường, cơ sở vật chất ngày càng được xây dựng theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hoá, cảnh quang sư phạm Sanh - Sạch - Đẹp, có đầy đủ phòng bộ môn, sân chơi, bãi tập, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học.

Trường đạt đơn vị văn hóa cấp huyện năm 2003 và trường đề nghị công nhận chuẩn quốc gia năm học 2012 - 2013.

Chất lượng giáo dục của nhà trường được ổn định và phát triển, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

II. QUÁ TRÌNH KHEN THƯỞNG.

          Năm học 2002-2003 đạt tập thể lao động tiên tiến (QĐ số 719 /QĐ-SGD ngày

Năm học 2003-2004 đạt tập thể lao động tiên tiến (QĐ số 743/QĐ-GD&ĐT ngày 20/10/2004)

          Bằng văn hoá cấp huyện (QĐ số  204/QĐ-UBND ngày 01/4/2004)

Năm học 2004 - 2005 đạt tập thể lao động tiên tiến (QĐ số 1494/QĐ-UBND ngày14/11/2005)

Năm học 2005 - 2006 đạt tập thể lao động tiên tiến (QĐ số 1202/QĐ-UBND ngày 10/11/2006)

Năm học 2006 - 2007 đạt tập thể lao động tiên tiến (QĐ số 676/QĐ-UBND ngày 09/8/2007)

Năm học 2007 - 2008 đạt tập thể lao động tiên tiến (QĐ số 699/QĐ-UBND ngày 21/7/2008)

Năm học 2008 - 2009 đạt tập thể lao động tiên tiến (QĐ số 779/QĐ-UBND ngày 09/12/2009)

Năm học 2009 - 2010 đạt tập thể lao động tiên tiến (QĐ số 3223/QĐ-UBND ngày 19/7/2010)

Năm học 2010 - 2011 đạt tập thể lao động tiên tiến (QĐ số 1536/QĐ-UBND ngày 26/6/2011)

Giấy khen BCH phổ cập giáo dục - thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập THCS giai đoạn 2000 - 2010 (QĐ số 523/QĐ-UBND ngày 01/03/2011)

 

 

Ngọt Ngào câu hát Trống quân Liêm Thuận
Liêm Thuận Quê tôi
Học sinh trường THCS Liêm Thuận học hát chèo
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận
Tiếng thì thình Trống quân Liêm Thuận