Thứ sáu, 28/07/2017 19:47:23

Tin nổi bật

Thứ sáu, 28/07/2017 19:47:24

Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Cấp phát bằng TN-THCS năm học 2014-2015

Cấp phát bằng TN-THCS năm học 2014-2015

Thông báo tuyển sinh

Thực hiện Công văn số 432/PGD-ĐT ngày 06/06/2016 của Phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 - 2017

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017

Thực hiện Công văn số 432/PGDĐT ngày 06/06/2016 của Phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 - 2017
Xem thêm...