Thứ bảy, 27/05/2017 20:40:26

Tin nổi bật

Thứ bảy, 27/05/2017 20:40:26

Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Cấp phát bằng TN-THCS năm học 2014-2015

Cấp phát bằng TN-THCS năm học 2014-2015

Thông báo tuyển sinh

Thực hiện Công văn số 432/PGD-ĐT ngày 06/06/2016 của Phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 - 2017

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017

Thực hiện Công văn số 432/PGDĐT ngày 06/06/2016 của Phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2016 - 2017
Xem thêm...