Bạn cần biết

Công khai tài chính

 Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số  90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

  Đơn vị: Trường THCS Liêm Tiết

 

 Chương: 622-070-073

 

DỰ TOÁN THU, CHI CÁC QUỸ NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo biên bản ngày 15/10/2019 của trường THCS Liêm Tiết)

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

 

 

Đvt: Triệu đồng

Số
TT

Nội dung

Kế hoạch thu

1

2

                       3

A

Tổng số thu, chi các quỹ khác năm học 2019-2020

 

I

Kế hoạch thu các khoản khác

                   820,169

1

Học phí

                   154,935

2

BHYT học sinh

                   136,722

3

Dịch vụ thi nghề

                       2,550

4

Dạy thêm học thêm

                   281,700

5

Học nghề

                     23,040

6

Học ôn thi vào lớp 10

                   102,000

7

In sao đề, giấy kiểm tra

                     20,032

8

Sổ liên lạc điện tử

                     25,040

9

Hồ sơ tuyển sinh lớp 6

                       0,400

10

Tài trợ CSVC

                     58,750

11

Tài trợ khen thưởng học sinh

                     15,000

II

Chi từ nguồn thu khác

                   820,169

1

Học phí

                   154,935

 

 40% chi lương

                     61,974

 

60% chi hoạt động

                     92,961

2

BHYT: Nộp tiền mua thẻ BHYT cho hoc sinh

                   136,722

3

Dịch vụ thi nghề

                       2,550

 

Chi nộp cấp trên

                       0,850

 

Chi tại hội đồng thi

                       1,700

4

Dạy thêm học thêm

                   281,700

 

Chi 75% trả giáo viên trực tiếp GD

                   211,275

 

Chi 20% CB quản lý, nhân viên, GVCN

                     56,340

 

Chi 5% điện, nước, văn phòng phẩm, sửa chữa nhỏ…

                     14,085

5

Học nghề

                     23,040

 

Chi 75% trả giáo viên trực tiếp GD

                     17,280

 

Chi 20% CB quản lý, nhân viên, GVCN

                       4,608

 

Chi 5% điện, nước, văn PP, sửa chữa nhỏ, vật tư thực hành..

                       1,152

6

Học ôn thi vào lớp 10

                   102,000

 

Chi 75% trả giáo viên trực tiếp GD

                     76,500

 

Chi 20% CB quản lý, nhân viên, GVCN

                     20,400

 

Chi 5% điện, nước, văn phòng phẩm, sửa chữa nhỏ…

                       5,100

7

In sao đề, giấy kiểm tra

                     20,032

 

Chi in, sao đề các môn kiểm tra, mua đĩa môn tiếng anh

                     15,024

 

Chi mua giấy kiểm tra, giấy nháp

                       5,008

8

Sổ liên lạc điện tử

                     25,040

 

Chi thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử

                       25,040

9

Hồ sơ tuyển sinh lớp 6

                       0,400

 

Chi mua hồ sơ tuyển sinh cho hs lớp 6

                         0,400

10

Tài trợ CSVC

                     58,750

 

Chi mua bổ sung bàn ghế cho học sinh

                       40,750

 

Chi mua bạt che nắng, mưa cho học sinh tập trung

                       18,000

11

Tài trợ khen thưởng học sinh

                     15,000

 

Chi khen thưởng cho học sinh đạt giải các cuộc thi các cấp

                         5,000

 

 thưởng cho học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 19-20

                         8,500

 

Chi thưởng tập thể các lớp đạt danh hiệu..

                         1,500

III

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

 

1

Lệ phí

 

 

Lệ phí…

 

 

Lệ phí…

 

2

Phí

 

 

Phí …

 

 

Phí …

 

 

 

 

 

Ngày 15  tháng 10 năm 2019

 

Thủ trưởng đơn vị

 

Trần Thị Thúy Khuyên

 

                                                                  (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019
Xem thêm...