Thông báo

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS LIÊM TIẾT

 

Số:     /KH-THCSLTi       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Liêm Tiết, ngày  10 tháng 6  năm 2018

                                                                                                             

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS LIÊM TIẾT

NĂM HỌC: 2018-2019

 


         

Thực hiện Công văn số 504/SGDĐT-GDTrH ngày 13/04/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019.

Thực hiện Công văn số 297/PGDĐT ngày 23/04/2018 của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2018-2019.

Trường THCS Liêm Tiết xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Huy động 100% HS Tiểu học hoàn thành chương trình Tiểu học của xã vào lớp 6 cấp THCS năm học 2018-2019.

- Thực hiện tuyển sinh theo đúng độ tuổi của học sinh lớp 6. Huy động học sinh ra lớp theo đúng vùng tuyển của xã Liêm Tiết theo đúng kế hoạch của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý hướng dẫn.

- Tuyển sinh đảm bảo đúng kế hoạch đã xây dựng

- Tuyển sinh và nộp báo cáo theo đúng thời gian quy đinh thực hiện theo đúng nguyên tắc và yêu cầu trong công tác tuyển sinh năm học 2018-2019

- Triền khai thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng hướng dẫn của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý.

II. QUY ĐỊNH VÙNG TUYỂN  

- Thực hiện việc tuyển sinh theo địa bàn xã Liêm Tiết: gồm 81 học sinh

- Tuyển sinh học sinh của thôn Phú Lộc xã Liêm Phong, thôn Nhì xã Liêm Cần nếu có nguyện vọng học tại trường Liêm Tiết (Không quá 2 lớp 6 năm học 2018 - 2019) theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH.

1. Tuyển sinh lớp 6 THCS:

Theo phương thức xét tuyển

2. Điều kiện xét tuyển đối với học sinh lớp 6

- Thực hịên nghiêm túc theo quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGD ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD ĐT, điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 của Bộ GD&ĐT.

IV. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH.

- Tuyển sinh theo đúng vùng tuyển của xã Liêm Tiết

- Tuyển sinh theo đúng kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý.

V. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH.

- Có 81 học sinh trong danh sách trẻ sinh năm 2007 của xã Liêm Tiết 

- Học sinh của xã Liêm Cần và xã Liêm Phong nếu có nguyện vọng học tại trường.

VI. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM.

- Thời gian: Từ 15/ 6 /2018 đến hết ngày 23/6/2018

- Địa điểm tại trường THCS Liêm Tiết

- Thời gian báo cáo kết quả tuyển sinh trước ngày 26/6/2018

VII. HỒ SƠ TUYỂN SINH.

* Đối với học sinh

- Đơn xin vào học

- 2 bản sao giấy khai sinh hợp lệ đối chiếu với bản chính

- Học bạ bản chính, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học

- Bản sao sổ hộ khẩu.

* Đối với nhà trường

- Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh

- Kế hoạch tuyển sinh năm học  2018 -2019

- Thông báo tuyển sinh

- Biên bản xét tuyển

- Tờ trình đề nghị công nhận kết quả tuyển sinh

- Báo cáo kết quả tuyển sinh

- Danh sách học sinh đã tuyển

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Liêm Tiết năm học 2018-2019.

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                     

                                                                  Trần Thị Thúy Khuyên

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019
Xem thêm...