Thông báo

Bảng phân công chuyên môn


STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Phân công

chuyên môn

Công tác khác

Tổng số tiết

1                 

Trần Thị Thuý Khuyên

1977

Liêm Phong

ĐHSP Văn

Hiệu trưởng

Văn 9b (5). Tổng TD: 5

Phụ trách chung Nhà trường

5

2                 

Trương Đình Lực

1981

Liêm Tiết

ĐHSP Toán

P. Hiệu trưởng

Toán 6a (4); Họa 6 (2). Tổng TD: 6

Phụ trách chuyên môn, PC, TB, LĐHN, SHTT, CĐ, Phụ trách tổ KHTN, các cuộc thi, Trường học Thân thiện

6

3                 

Cao Thế Trọng

1971

T. H. Đạo

ĐHSP Văn

TT KHXH

Văn 8a,b(8), TC Văn 8(4),  CD 8(2),

CD 9(2), HSG Văn 8. Tổng TD: 16

TT(3), CN 8a(4)

20

4                 

Nguyễn Hồng Bích

1974

Liêm Tiết

ĐHSP Sử

Giáo viên

Văn 9a(5), Sử 9(2), Sử 7(4), TC Văn 9(4),  HN (2), HSG Văn 9, Sử 9.

Tổng TD: 17

CN 9a(4)

21

5                 

Bùi Thanh Tùng

1973

Liêm Chính

CĐSP Văn - Sử

TP KHXH

Văn 6b(4), Sử 6(2), Sử 8(4), Nhạc 6(2), C dân 6 (2), HSG Văn 6.

Tổng TD: 14

CN 6b(4), Ttra (1),

Sổ T.bị Tổ KHXH

18

6                 

Trần Thị Hường

1979

Liêm Cần

CĐSP Văn - Địa

Giáo viên

Văn 7a,b(8), Địa 8(2), Địa 9(4), HSG Địa 9+ HSG Văn 7. Tổng TD: 14

CN 7a(4), CTCĐ (3)

18

7                 

Nguyễn Bích Lan

1977

Liêm Tiết

ĐHSP Anh

Giáo viên

Anh 6(6), Anh 8(6), HSG 6,8.

Tổng TD: 12

CN 6a(4), Thủ quỹ (2), Thư ký HĐ (2), Phụ trách phòng bộ môn Tiếng Anh

16

8                 

Nguyễn Hồng Lê

1975

Liêm Tiết

ĐHSP Anh

Giáo viên

Anh 7(6), Anh 9(6), Họa 9(2), Nhạc 7(2),  HSG Anh 7, 9. Tổng TD: 16

 

16

9                 

Bùi Thị Bích Phương

1991

Tiêu Động - Bình Lục

ĐHSP Văn - Địa

Giáo viên

Văn 6a(4), Địa 6(2), Địa 7(4),

C.dân 7(2), Nhạc 8(2). Tổng TD: 14

Tải về

Xem thêm...

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019
Xem thêm...