Tin tức/(Trường THCS Tiên Hiệp)/Khuyến học - Gương sáng/
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CÁC CẤP NĂM HỌC 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CÁC CẤP NĂM HỌC 2015-2016

TT Họ và tên  Lớp   Các cấp đạt giải Giải  Ghi chú 
1 Nguyễn Văn Nam  9B Tỉnh  Ba  
2 Nguyễn Văn Nam  9B Thành Phố  Ba  
3 Nguyễn Ngọc Phan 9A Thành Phố  Khuyến khích  
4 Bùi Quang Hải  8 Thành Phố  Khuyến khích  
5 Nguyễn Thị Ngọc Linh 8 Thành Phố  Khuyến khích  
6 Nguyễn Thị Thu  7 Thành Phố  Khuyến khích  
7 Ngô Vũ Ngọc Linh 6 Thành Phố  Ba  
8 Ngô Phúc Thuận  6 Thành Phố  Ba  
           

 

Tác giả: TIÊN HIỆP

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai dự toán năm 2020

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019
Xem thêm...