Tin tức/(Trường THCS Tiên Tân)/Tin tức - Sự kiện/
Công tác tháng 9

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN TÂN
 

LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9/2017

 

Ngày

Nội dung hoạt động

Phụ trách

02/9

Nghỉ quốc khánh 02/09

 Hiệu trưởng

05/09

Khai giảng năm học 2017-2018

 Hiệu trưởng, cán bộ GV, NV

01/09-30/09

  Học theo TKB tuần 3,4,5,6 +SHGG  múa  hát tập thể theo quy định+ Học quy tắc ứng xử học sinh, quy định xếp loại học sinh, quy định bảo vệ, chăm sóc cây xanh, lao động vệ sinh… đảm bảo trường lớp Xanh –Sạch – Đẹp

PHT, TPT đội

06/9-13/9

Các tổ , bộ phận , cá nhân xây dựng  kế hoạch cá nhân, KH tổ…

 HT, PHT, GVCN, GV, NV

07/09 + 21/09

Sinh hoạt CM

 PHT, TT, GV

23/09+30/9

 BDHSG các Đ Đ

  GV dạy Đồng đội HSG

27/09

 Duyệt KH năm học

 Đón đoàn kiểm tra về công tác y tế VSMT…

 HT

 PHT, NVHC

28/09

30/09

   Đại hội liên đội NH 2017-2018

   Dự kiến họp Cha mẹ HS ( 14 h)

  HT,PHT, TPTĐ, GVCN

 
                                                                                                                                               Phủ Lý, ngày 01 tháng 09 năm 2017
                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                            Lê Thị Thúy Hòa


https://drive.google.com/a/phuly.edu.vn/file/d/0B-IytKPHs3XPUFJVREdBZk9hMTg/view?usp=sharing

Tác giả: THCS Tiên Tân

Văn bản mới

Tư vấn KHKT dành cho học sinh
Buổi sinh hoạt giữa giờ
Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách..
Chào mừng 20/11
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai dự toán năm 2020

Công khai tài chính

Côg khai dự toán thu chi các quỹ năm học 2019-2020

Công khai tài chính

Công khai dự toán bổ sung năm 2019

CÔNG KHAI BIỂU 09-10-11-12 THEO THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục - Cơ sở vật chất - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của năm học 2018-2019

Công khai tài chính

công khai quyết toán thu chi các quỹ khác năm học 2018-2019
Xem thêm...